Pevné a zdravé citové pouto se projevuje jako důvěra k rodičům/pečovatelům, jako důvěra, že svět ve kterém dítě žije je bezpečným a důvěryhodným místem k životu.

Dítě důvěřuje, že

 • „Svět je bezpečný
 • Jeho potřeby jsou oprávněné a mohou být naplněny
 • Může účinně ovlivňovat svět
 • Rodič je dobrý a důvěryhodný, je možné se na něho spolehnout
 • Rodič ho ochrání a ví, co je pro něj nejlepší

 • Je dobré s rodičem spolupracovat, dorozumět se s ním, v důvěře ho následovat
 • Důvěřuje, že je samo dobré.“

(Vrtbovská P.: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí, 2010, SCAN )

A jaké jsou konkrétní projevy bezpečného citového pouta?

 • Míra závislosti a autonomie dítěte odpovídá věku
 • Rodiče jsou pro dítě zdrojem pomoci, ochrany, podpory, radosti, učení,
 • Dítě si samo říká o výše jmenované zdroje
 • Dítě dává přednost tomu, aby jeho potřeby plnili rodiče, nenaplňuje si své potřeby „samo“ v rozporu se svými reálnými možnostmi a schopnostmi
 • Dítě svobodně vyjadřuje vztek, zlost proti rodiči, ale nechá se uklidnit a utišit, vítá „úpravu“ vztahu
 • Dítě „ví“, že je doma u rodičů, že je to dobré místo k žití a na světě
 • Dítě projevuje radost ze vzájemného dávání a braní, prožívá svobodně své emoce (kladné i záporné), nechá rodiče, aby mu pomohli regulovat emoce
 • Dítě nemá tendenci přespříliš utíkat do světa fantazie, zapírat, předstírat, brát a zneužívat věci.

(Vrtbovská P.: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí, 2010, SCAN )

Použité zdroje:

 • VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Tišnov: Scan, 2010, 120 s. ISBN 978-80-86620-20-6.