Mám pochybnosti o správném vývoji mého dítěte. Kam se mám obrátit?

Obraťte se na svého pediatra. Vhodné je rovněž podstoupit neurologické a další vyšetření v závislosti na podezření, dle druhu zdravotního postižení či oslabení (psychologické, psychiatrické, rehabilitační).

Můžeme využívat nějakou dostupnou sociální či zdravotní službu (zdarma) v domácím prostředí?

Ze zákona lze u dětí od 0 – 7 let využít služeb tzv. rané péče, která provádí návštěvy přímo v rodinném prostředí. Tato služba je zdarma. Dále lze z příspěvku na péči, který je k využívání sociálních služeb přímo určen, sjednat služby v místě bydliště jako např. pečovatelská služba. Ze zdravotnických služeb se jedná o domácí zdravotní péči, což je péče výhradně požadovaná (praktickým) lékařem či zdravotnickým zařízením (standardní domácí péče) a je hrazena zdravotní pojišťovnou (VZP, OZP, VOJ ZP, ZP MVČR) Tato péče je zahájena i ukončena na pokyn lékaře v max. rozsahu 3× 1 hod. denně – 7× týdně. Nejčastěji se jedná o odborné úkony, které vyžaduje zdravotní stav pacienta a nelze je poskytnout laikem (proleženiny, permanentní katetry, stomie, odběry krve, kontrola krevního tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí).

Lékař (specialista, jiný odborník) nám napsal diagnózu, které nerozumíme. Kam se můžeme obrátit?

Ideálně kontaktujte svého lékaře či specialistu a požádejte jej, aby vám diagnózu a důsledky z ní plynoucí vysvětlil, pro vás co nejpochopitelněji. Ptejte se a neostýchejte se, když vám nejsou některé odborné termíny zcela jasné. Vhodné je též prolistovat odbornou literaturu či časopis (opravdu odbornou nikoli bulvární články z internetových serverů). V případě, že vám diagnózu stanovil některý specialista, kontaktujte praktického lékaře a nechte si diagnózu vysvětlit od něj.

Čím mám motivovat své dítě za dobrý výkon?

Motivací může být pochvala, provádění oblíbené činnosti, obrázek, oblíbená pohádka. S odměňováním formou oblíbených sladkostí či potravin buďte obezřetní. Dítě tak za den přijme i několikanásobně vyšší dávku cukrů a dalších látek a přebytečnou energii potřebuje nějakým způsobem zúročit. Stejně tak se tento druh odměny ve většině případů negativně odráží na zdravotním stavu dítěte – sklony k ukládání tuku.

Dítě nemluví, pouze vydává zvuky. Má v této fázi logopedie nějaký význam?

Ano, v případě jakýchkoli obtíží spojených s verbálním projevem, by měl být vždy navštíven klinický logoped, který ve spolupráci s rodiči navrhne terapeutický plán a opatření vedoucí ke zlepšení stavu dítěte.