Rané péči se v neziskové organizaci EDA věnují od roku 1990 a jejich mottem je, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič, ne instituce. Je oporou rodinám, ve které se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením.

  • Poskytuje profesionální sociální službu rané péče. Působí ve 4 regionech České republiky (Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj – kromě okresů Děčín Rumburk a Varnsdorf, Pardubický kraj).
  • Je odborníkem na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností.
  • Vydává publikace a zpravodaj.
  • Vyvinula aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky na tabletech.
  • Vzdělává rodiče i další specialisty.
  • Provozuje krizovou linku a chat EDA pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.
  • Od roku 2015 poskytuje služby Speciálně pedagogického centra EDA.

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení.  Jejím posláním je poskytnout podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.

Linka EDA je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Odborníci jsou na ní k dispozici každý všední den. Tedy od od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. Linka je bezplatná a je určena klientům z celé České republiky. Více informací o lince naleznete zde.

Speciálně pedagogické centrum EDA je určeno dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let. Centrum podporuje děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením. Jejich učitele, další pedagogické o odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Více informací o neziskové organizaci rané péče EDA naleznete ZDE.

Zdroj:

EDA