Sourozenecký vztah je specifickou a zásadní formou vztahu a vytváří se od samého narození dítěte. Vztah rodič – dítě je velmi důležitý, sourozenecký vztah může být v mnoha ohledech ještě významnější.

Sourozenci nám pomáhají ve vývoji. Učí nás, jak se orientovat ve světě či jak se chovat k druhým lidem. Ovlivňují náš život nejen v dané chvíli, ale v mnoha případech formují i naši budoucnost.

„Pokud se sourozenecký vztah vydaří, jsou si sourozenci na cestě životem skoro stejně cennými souputníky jako manželé.“

Jedinečnost sourozeneckého vztahu spočívá mimo jiné v tom, že:

 • jde o nejranější vrstevnický vztah. Bratr nebo sestra je první, kdo si s dítětem hraje, vytváří přátelská spojenectví, pomáhá mu překonávat překážky. Je také prvním, s kým má dítě rozepře a šarvátky.
 • bývá nejdelší v životě (trvá od narození až do smrti). Žádná jiná osoba (rodič, partner, nejlepší přítel) s člověkem nejde delší část jeho života.
 • na rozdíl od ostatních blízkých vztahů v životě si nelze sourozence vybrat. Tento vztah je dán narozením. Jde o pevně daný status.
 • role bratra či sestry se nelze vzdát (na rozdíl od vztahu s přítelem/kamarádem)
 • sourozenci spolu tráví nejvíce času v dětství (odpoledne, noci, víkendy, stejná škola)

Z výše zmíněného je zřejmé, že sourozenectví je specifickou a silnou životní zkušeností, která má vliv na utváření všech vrstevnických a později dospělých vztahů.

Je dobré uvědomit si, že sourozenci se ovlivňují:

 • v oblasti kognice (myšlení, pozornost, řeč)
 • v psychosociálním vývoji. Tedy ve vývoji způsobu chování, povahy. Ve schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy.
 • hrají si spolu, pomáhají si a podporují jeden druhého
 • rozvíjejí své komunikační dovednosti – kladou si otázky, argumentují, vyjednávají
 • soutěží spolu, opravují se
 • mají možnost zažívat často intenzivní pozitivní i negativní emoce. Mají šanci naučit se s těmito emocemi pracovat a zvládat je.

Sourozenci sdílejí společné zážitky, ale mají možnost získávat i své vlastní a vzájemně se ovlivňovat a obohacovat. Sourozenecký vztah bývá významný ve všech fázích života, i když se mění jeho intenzita.

Ve chvíli, kdy se do rodiny narodí postižené dítě, je dobré mít toto vše na paměti. Protože to může pomoci nahlédnout na nelehkou situaci v širším kontextu.

Autor: Ivana Novotná

Zdroje:

David Havelka, Kateřina Bartošová – Speciální sourozenci – Život se sourozencem s postižením, Portál, Praha 2019