Péče o děti s poruchou autistického spektra (PAS) je náročná a často nepřetržitá. Rádi bychom vás proto seznámili s projektem sdílené péče homesharing.

Homesharing přináší do České republiky novou formu podpory dětí s postižením. Jedná se o pravidelné odlehčovací pobyty u hostitelů, které rodinám dětí s autismem pomáhají načerpat nové síly. Projekt je převzat z Irska, kde úspěšně funguje již přes třicet let, stejně tak i v jiných západních zemích.

Jde o moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením. Pravidelný odlehčovací pobyt dítěte u proškolených hostitelů, který jeho rodině pomůže nabrat nové síly.

Hostitelská rodina si bere dítě pravidelně do péče na předem domluvenou dobu. Společně mohou jít na výlet, vařit, hrát si. Zkrátka dělat cokoli, na čem se shodnou a co jim přinese radost ze společně stráveného času. Mohou společně strávit celé odpoledne s přespáním nebo víkend. Případně se dítě na večer může vrátit domů.

Homesharing je službou, která přináší přínos všem zúčastněným stranám. Rodičům umožní tolik potřebný odpočinek od náročných povinností a dobrý pocit, že na to vše nejsou sami. Pro děti s autismem naopak znamená navázání nových vztahů a nabytí nových zkušeností. Dále také dovedností, které jim mohou pomoci o něco lépe chápat svět a podpoří samostatnost. Hostitelům může přinést pocit smyslu, učit je trpělivosti, empatii a vnímání světa z jiné perspektivy.

Hostitelem se může stát každý, kdo může nabídnout část svého času, energie a prostoru. I chvilka oddechu rodinám dětí s postižením pomůže nabrat nové síly.

Tento projekt patří k jedné z aktivit spolku Naděje pro děti úplňku, který sdružuje rodiče a další rodinné příslušníky dětí s poruchou autistického spektra.

Tyto děti mají různě hluboký problém porozumět světu a komunikovat s ním a dostávají se do izolace. Naděje pro děti úplňku se to snaží změnit.

Zdroje:

Homesharing

Děti úplňku