Kde mohu navázat kontakt s lidmi, kteří jsou ve stejné/podobné situaci jako my?

Ve svém okolí vyhledejte organizaci zabývající se problematikou, kterou řešíte. Oragnizace zaměřené na daný typ onemocnění, úrazu, diagnózy. V případě, že máte dítě se zdravotním postižením, vyhledejte organizace sdružující takovéto rodiny – nejlépe svépomocnou rodičovskou skupinu. Informovat se můžete např. od poradců rané péče, sociálních pracovníků či na příslušném obecním či krajském úřadě odboru sociálních služeb. Alfa Human Service pořádá pobyty pro rodiny a děti se ZP, kde se takovéto svépomocné rodičovské skupiny formují (odkaz na pobyty do Alfahs.cz). Účel této skupiny je předávání si zkušeností a informací nejen mezi rodiči, ale i odborníky, kteří se na vedení svépomocné rodičovské skupiny formují.