Bez ohledu na spouštěč, je důležité vědět, jakým způsobem stres nebo krize ovlivňuje naše vlastní vnímání, chování a komunikaci. Dobrou zprávou je, že prostřednictvím nejrůznějších kurzů a nácviků, můžete lépe porozumět sami sobě a tím i osobám s kterými pracujete, a o které pečujete.

Cestou podpory pečujících jsou kurzy zaměřené na posilování psychické stability, prevenci syndromu vyhoření, komunikační techniky. Vítaná podpora je bezesporu i supervize. Pomocí těchto nástrojů může docházet ke zvyšování a upevňování vlastních dovedností, porozumění a citlivosti.

 

V letadle v případě potřeby si nasazuje kyslíkovou masku nejprve dospělá osoba, teprve potom přichází na řadu dítě. U pečujících je to stejné. Nejprve já sám, potom mohu lépe rozumět a pracovat s osobami, o které pečuji.

Tipy:

Jak posilovat svoji adaptaci na stres?

  • pravidelně cvičit, hýbat se, chodit, relaxovat, otužovat se (procházka, kolo, běh)
  • omezovat kofeinové a alkoholické nápoje (zvyšují úzkost a nespavost, přes počáteční úlevu přinášející větší propad než před požitím nápojů)
  • udržovat dosavadní sociální vazby (úzké vztahy s rodinou a přáteli, mít rodinného zvířecího mazlíčka)
  • dobře a rozumně jíst
  • udělat si pořádek sám v sobě (práce v supervizi, s koučem, terapeutem)
  • trénink úlevových technik (nácvik relaxace, meditace, autogenní trénink a jiné techniky podporující prevenci a předcházející syndrom vyhoření)