Sdílená péče

Profil na jednu stránku

Asistentka pracuje s handicapovaným dítětem

Jeden z nástrojů, který může asistent při předávání informací směrem k rodičům využívat, je metoda vycházející z tzv. Profilu na jednu stránku". Profil na jednu stránku vytvořilo občanské sdružení Rytmus. Je to metoda, která pomáhá zásadním způsobem změnit náhled na dítě tím, že představuje jeho silné stránky a jejich rozvoj staví na nich. (1) Na formátu jedné A4 je dítě pozitivně představeno, jsou zde uvedeny důležité věci, osoby, předměty, okolnosti, zvyky, které jsou pro dítě podstatné a neměly by být přehlíženy. Další část Profilu je soubor konkrétních návodů, jak dítě co nejlépe podpořit.

Číst dál: Profil na jednu stránku

Dítě a asistent

Chlapec s handicapem s asistentem na psychorehabilitačním pobytu

V minulém článku Dítě se zdravotním postižením jsme se zaměřili na soužití dítěte a jeho rodičů, dalších možnostech pomoci rodinám dětí se zdravotním postižením a to například na psychorehabilitačních pobytech se zaměřením na tyto pobyty. Představili jsme si důležitost účastni na takovýchto pobytech. Dnes se podíváme na vztah dítěte a jeho asistenta v rámci psychorehabilitačního pobytu. 

V rámci psychorehabilitačního pobytu je důležitá vazba, která se vytváří mezi dítětem a asistentem. Asistenti pracují s dětmi se zdravotním postižením i se zdravými sourozenci. Práce s dětmi je individuální nebo skupinová. 

Číst dál: Dítě a asistent

Kasuistika z psychologické individuální práce č. 2

Vyhořelá matka s nepořádkem v bytě

Klientka Anna, 32 let, SŠ, dříve sociální pracovnice v zařízení poskytující sociální služby. Nyní již 4 rokem pečuje o těžce postiženého syna Josefa. Syn je ležící, nekomunikuje, dorozumívá se jen zvuky, oční kontakt navazuje málokdy. Syn navštěvuje dopoledne speciální předškolní zařízení. Anna žije s manželem v malém bytě 2+1. Další děti v rodině nejsou.

Anna přichází na doporučení rané péče, vzhledem ke své dlouhodobé únavě. Během prvních dvou setkání dochází k mapování situace, navazování vztahu s terapeutkou. Přes prvotní edukaci o důležitosti péče o sebe sama je následně definována zakázka se zaměřením nalezení možností, jak v rámci dne vyšetřit čas i pro sebe (v dopoledních hodinách je dítě v předškolním zařízení) a dále naučit se některé relaxační prvky.

Číst dál: Kasuistika z psychologické individuální práce č. 2

Kasuistika individuální psychologické práce č. 1

Matka dítěte se zdravotním postižením u psychologa při individuální psychologické práci

Matka Ema, 38 let, VŠ, pečující o 12letého syna Františka s častými epileptickými stavy v průběhu dne. Mentální retardace dítěte v těžkém pásmu. Syn je hyperaktivní, nekomunikuje, rozumí částečně. V současnosti jsou epileptické záchvaty kompenzovány pouze na 3-4 denně, lehčího průběhu. Dítě je nezbytné stále monitorovat k možnému vzniku pádu a zranění. Předchozí několikaletý stav zahrnoval až 50 záchvatů denně s hledáním optimální lékařské podpory zaměřené na kompenzaci záchvatů. Situaci komplikovala farmakoresistentní forma epilepsie.

Rodina je úplná, otec Václav pracuje. Mladší sourozenec Petr zdráv, nyní 8 let, druhá třída. Rodina žije na okraji malého městečka ve vlastním rodinném domě, mají malé hospodářství, zahradu a zvířata.

Číst dál: Kasuistika individuální psychologické práce č. 1

Příprava na sdílenou péči v Alfa Human Service

Rodiny na psychorehabilitačním pobytu

Rodinný systém je v péči o dítě se zdravotním postižením klíčový a sám rodič a jeho dítě musí být na příjem formální i neformální péče připraven, aby ji uměl přijímat a využívat k plnohodnotnému životu.

Vycházíme z více jak 15leté praxe práce s rodinným systémem, v jehož středu se nachází dítě/člen rodiny se zdravotním postižením či oslabením, speciálními potřebami aj. Naše pojetí sdílené péče v praxi podkládáme spoluprací s mnohými odborníky z řad sociálních, zdravotnických, pedagogických a dalších subjektů a odborností z vlastních řad, ale také vlastní osobní zkušenosti.

Číst dál: Příprava na sdílenou péči v Alfa Human Service

Termín sdílená péče ve světě

Dítě se zdravotním postižením se drží za ruku s asistentem

V anglosaských zemích je termín sdílená péče ("shared care") chápán jako určitý druh sociální služby, jejímž základem je výpomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením nebo rodině starající se o nemocného člena rodiny (1) jinou rodinou, která je ochotna pravidelně pomáhat.

Pomoc zprostředkovává sociální pracovník. Nejčastěji se jedná o hlídání dítěte. Rodič si může odpočinout nebo zařídit důležité osobní věci. Primárně se jedná o respitní-úlevovou, krátkodobou službu v řádu několika dní za měsíc.

Číst dál: Termín sdílená péče ve světě

©2000-2015 Alfa Human Service