Kritické období pro epileptiky: dětství

Právo 21. 2. 2014

V minulosti byli lidé s epilepsií považováni za posedlé ďáblem, dnes se zase mnozí mylně domnívají, že se jedná o nakažlivou chorobu nebo o psychiatrické onemocnění . Jako epilepsie se označují desítky chorob s různou příčinou, projevy i způsobem léčby. Jedno ale mají společné – opakovaný vznik spontánních epileptických záchvatů," říká MUDr. Klára Brožová z oddělení dětské neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze.

Jde o jedno z nejčastějších neurologických onemocnění. Postihuje až jedno procento populace, v ČR přibližně 100 000 osob.

Epileptické záchvaty se mohou objevit kdykoli v životě, jejich výskyt je však nejčastější v raném dětství a během dospívání. Dochází při nich k narušení elektrické aktivity mozku.

Epileptickou aktivitu si můžeme představit jako abnormální elektrické impulzy v mozku, které se šíří spoji mezi nervovými buňkami a ve svém důsledku mohou ovlivnit různé mozkové funkce, jako je myšlení, paměť, hybnost, citlivost nebo smyslové vnímání.

Má padoucnici

Většina lidí si představí situaci, kdy nemocný upadne na zem, je v bezvědomí a zmítá se v křečích. V tomto případě se jedná o tzv. tonicko-klonický záchvat, který dal onemocnění jeho český název – padoucnice.

Většina epileptických záchvatů je však mnohem méně nápadná a má zcela jiné projevy.

- Aury jsou charakterizovány jen vnitřním pocitem či prožitkem pacienta a nelze je poznat ani tehdy, když danou osobu při záchvatu pozorujeme.

- Myoklonie se projevuje krátkým svalovým záškubem bez dalších doprovodných projevů. * Absence představují krátká zahledění bez křečí či pádu, která mohou být zaměněna za tzv. denní snění či nepozornost. Obvyklé trvání epileptických záchvatů je v řádu několika sekund nebo minut. Delší záchvaty se mohou vyskytnout, jsou ale vzácné.

Ne každý záchvat je epilepsie

Ojedinělý epileptický záchvat, vyprovokovaný zejména konkrétním podnětem, například horečkou, úrazem hlavy, nevyspáním či požitím omamných látek, nemusí znamenat začátek epilepsie. I u nevyprovokovaných epileptických záchvatů platí, že u více než 40 % dětí zůstane u jediného záchvatu.

"Do 15 let věku prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta. U 75 % všech nemocných epilepsií se první záchvat objevuje před dosažením 20 let věku. Pokud se dítě s epilepsií vyvíjí intelektově přiměřeně svému věku, není žádný důvod, aby bylo zařazeno do speciálních mateřských či základních škol," upozorňuje MUDr. Klára Brožová. V dnešní době již léky umožňují většině takto nemocných dětí navštěvovat běžná školní zařízení.

"Zároveň je důležité, aby dětští epileptici kromě nezbytné školní přípravy pěstovali i své zájmy, sportovali, což je pro psychický stav dítěte nenahraditelné," dodává doktorka Brožová.

Co by rodiče měli říci učitelům

Rodiče, jejichž dítě epileptický záchvat již prodělalo, by měli na tuto skutečnost upozornit učitele, požádat učitele o dohled např. nad polední medikací. Tyto léky však někdy mají vedlejší účinky, které ovlivňují výkon dítěte ve škole. Žák může být v důsledku užívání antiepileptik unavený, ospalý, apatický, může se hůře soustředit. Může ale být i nadměrně aktivní, nepozorný a roztěkaný.

Stejně tak by měli být o zdravotním problému informováni i spolužáci, aby neměli pocit, že dítě trpící epilepsií je něčím odlišné, a neizolovali jej.

Nemoc je léčitelná

Pokud dojde k záchvatu s křečemi a bezvědomím, měl by vyučující zabránit poranění dítěte tím, že z jeho okolí odstraní nebezpečné předměty, například ty s ostrými hranami. Dítěti by měl podložit hlavu a nesnažit se bránit záškubům. Ve fázi končícího záchvatu může být dítě zmatené a dezorientované, proto je nutné mluvit na něj klidně a pomalu a setrvat s ním až do plného návratu vědomí. Většina záchvatů sama odezní, a není tedy nutné volat záchrannou službu.

"Epilepsie je ve většině případů léčitelná. Některé nemocné je však možné léčit pouze úpravou životosprávy. Především jde o zajištění pravidelného spánkového režimu dětí a vyvarování se extrémní fyzické i psychické zátěže," vysvětluje doktorka Brožová. Pokud dojde k nasazení léků, je nutné jejich dlouhodobé pravidelné užívání. I krátkodobý výpadek v medikaci může mít za následek vznik záchvatu.

Lék pro nejtěžší pacienty je teď dostupnější Bezmála 700 miliónů korun dá ročně Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na léčbu klientů trpících epilepsií. Nejvíce stojí léky, které nemocní potřebují. "Pro ty nejtěžší pacienty s epilepsií je dobrou zprávou, že již několik měsíců je pro ně dostupnější moderní lék Trobalt," sdělil Právu mluvčí VZP Oldřich Tichý. Dodal, že zatímco donedávna ho mohli předepisovat jen lékaři v několika specializovaných centrech, teď ho mohou nemocní dostat přímo u svých specialistů neurologů či psychiatrů. VZP toto uvolnění podmínek podpořila ve správním řízení, které pak díky tomu skutečně dopadlo ve prospěch pacientů. Počty nemocných epilepsií se mezi pojištěnci VZP setrvale pohybují kolem 50 tisíc.

Do 15 let věku prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta

 

Druhy epilepsie

 • Idiopatické - Takto nazývané epilepsie jsou převážně geneticky podmíněné čili primární. Jejich příčina je dána geny. Začínají v určitém věku a některé z nich v určitém věku také skončí. Mozek pacientů má zcela normální anatomii, nicméně nefunguje běžným způsobem.
 • Symptomatické - Říká se jim také sekundární epilepsie. Vznik záchvatů je projevem určitého poškození mozku, například úrazu, zánětu, nádoru, cévního nebo degenerativního onemocnění mozku. Druhotnou, tedy ne vrozenou epilepsii může způsobit i poškození mozku v období porodu.
 • Kryptogenní - Jde o druh onemocnění na rozhraní primární a sekundární epilepsie. Říká se jí i skrytá epilepsie

 

Provokační faktory

 • Porušení spánkové hygieny, kdy dítě například o víkendu zůstane vzhůru do pozdních nočních hodin a následující den "přespává" dobu obvyklého vstávání.
 • Blikající světlo. Toto riziko hrozí například na diskotékách nebo při jízdě alejí či stromořadím, pokud mezi stromy prosvítá silné slunce.
 • Pití alkoholu.
 • Záměrné či náhodné vynechání léků.
 • Emoce, a to jak pozitivní, tak i negativní. Ve škole se lze u žáků setkat se záchvaty, které mohou být reakcí na stres ze školní zátěže nebo obavy z neúspěchu při zkoušení.

 

Fakta o epilepsii

 • Epilepsie postihuje v ČR přibližně 100 000 osob.
 • Do 15 let věku prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze 100.
 • Řada epileptiků byla výjimečných, například Alexandr Veliký, Caesar, Napoleon, Fjodor Michajlovič Dostojevský, Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven a mnozí další.
 • Většina pacientů při užívání léků může dlouhodobě žít bez záchvatů.
 • I pacienti s opakovanými záchvaty, tedy s obtížně léčitelnou formou epilepsie, kterou trpí 20–30 % nemocných, mohou často vést plnohodnotný život.

©2000-2015 Alfa Human Service