Spolupráce s Rakouskem zlepší péči o lidi s Alzheimerem

novinkyvysocina.cz 17. 2. 2014

Kraj Vysočina schválil půjčku na přeshraniční projekt Handicap-Fit. Jeho cílem je zkvalitnit pobytové sociální služby na Vysočině a Dolním Rakousku, které povedou ke zlepšení života seniorů či osob s postižením.

Dít se tak bude na základě rozvoje specializovaných aktivit v oblasti sociální infrastruktury a výměny dobré praxe mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb. Rakouským partnerem je sdružení domovů pro seniory a ústavů sociální péče v Dolním Rakousku. Odtud budou na Vysočinu přeneseny poznatky týkající se péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.  Informoval o tom web Kraje Vysočina.

"Budeme moci využít prostorové koncepty vzpomínkové zahrady a vzpomínkového koridoru. Jedná se o úpravy vnitřních a venkovních prostor, kde za pomoci různých stimulačních prvků je motivováno myšlení osob," vysvětluje Krčál. Z Vysočiny budou formou školení poskytnuty techniky arteterapie, které se používají při péči o seniory a handicapované.

Ústředním místem aktivit v našem regionu bude Domov důchodců ve Ždírci. V současnosti tu vzniká krajské centrum péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. V jeho prostorách budou využity koncepty, které se uplatňují u našich sousedů a dokáží zmírnit dopady Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Stěžejní v tomto případě je vzpomínková terapie.

"V rámci vzpomínkového koridoru se cíleně pracuje se smyslovými podněty. Využíváno je například aranžmá předmětů, které život dotyčných doprovázely po mnoho let," poznamenává říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.

V péči o nemocné budou také využívány venkovní prostory. V areálu ždíreckého domova bude vybudována vzpomínková zahrada, která je založená na principu smyčkovitých cest scházejících se v jejím středu. Tím je zabráněno, aby tu lidé ztratili orientaci, což je v jejich případě jedním z projevů nemoci. "Hlavní funkcí zahrady je podpora smyslového vnímání. Vytváření a znovunalézání známých vjemů představují podněty pro kontakt s každodenní realitou, zamezují dezorientaci a napomáhají k uvědomování si vlastního já," dodává Krčál.

Dokončení areálu ve Ždírci je plánováno na závěr roku 2014. Centrum by mělo být otevřeno v průběhu roku 2015. Stejně načasován je také projekt Handicap-Fit, který je realizován v rámci Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

©2000-2015 Alfa Human Service