Zastupitelstvo odsouhlasilo granty pro sociální oblast

Jihlavské listy 14.02.2014

Grant na poskytování pečovatelské služby v roce 2014 a 2015 společnosti Ledax schválilo zastupitelstvo v Dačicích. Předmětem vyhlášení grantu je zajištění pečovatelské služby pro občany s trvalým pobytem na území města Dačice, včetně místních částí. "Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba bude poskytována ambulantně i terénně, v domě s pečovatelskou službou a v domácnostech občanů. Grant bude poskytnut ze schváleného rozpočtu," konstatoval místostarosta Dačic Jan Bartošek.

Zastupitelstvo také schválilo přidělení grantu Oblastní charitě Jihlava a Občanskému sdružení Meta Jindřichův Hradec. "Předmětem vyhlášení grantu je snížení počtu uživatelů všech typů drog na území města Dačice včetně místních částí, čímž bude i v budoucnu pokryta jedna z velmi problémových sociálních oblastí", uvedl Bartošek. Grant bude poskytnut ze schváleného rozpočtu města na protidrogovou prevenci, například na zajištění testování klienta na HIV, práci s klientem, či poskytnutí balíčku se stříkačkou.

©2000-2015 Alfa Human Service