Jak se zapojit do Srdíčkových dnů? Letos proběhnou třikrát

Děčínský deník 2. 3.  2015

Severní Čechy – Zaměstnavatele také na severu Čech se snaží oslovit obecně prospěšné společnost Život dětem. Vyzývá je k zapojení do projektu, který již 15 let pomáhá vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů v celé České republice.

"Věřte, že tato podpora je opravdu velmi potřebná. Třikrát ročně pořádáme veřejnou sbírku, známou pod názvem Srdíčkové dny, při které nám pomáhají studenti středních škol a učilišť tím, že v dopoledních hodinách nabízejí lidem na ulicích naše sbírkové předměty v ceně 20 – 40 Kč.

Jak mohou pomoci při sbírce zaměstnavatelé

Většina lidí je právě v této době v zaměstnání, a proto bychom vás chtěli poprosit o vaše zapojení do této sbírky. Tím byste umožnili vašim zaměstnancům podpořit ty, kteří to potřebují nejvíce. V praxi bychom potřebovali ve vaší firmě najít laskavého člověka, který by naše sbírkové předměty alespoň jednou ročně vašim zaměstnancům nabídl. Po ukončení sbírky by vybrané finance vložil na sbírkový účet a případné neprodané předměty zaslal zpět na naši adresu," vysvětluje projektová manažerka o. p. s. Život dětem Zdenka Hollerová.

Zásluhou laskavých lidí se podle jejích slov ročně podaří pomoci více než pěti stovkám dětí. "Moc vás prosíme, přidejte se k ostatním společnostem a firmám a pomozte nám Srdíčkové dny zrealizovat i u vás. Stačí si v Přihlášce vybrat aspoň jeden z termínů a my vám pošleme požadovaný počet sbírkových předmětů, letáček a podrobný postup realizace sbírky," ujišťuje Zdenka Hollerová.

"Věříme, že odměnou vám bude dobrý pocit z pomoci vážně nemocným dětem, které se opravdu bez pomoci druhých neobejdou. Nebuďte, prosím, lhostejní, otevřete své srdce a pomozte nám pomáhat," dodává v dopise, který společnost rozeslala v uplynulém měsíci na emailové adresy firem i do Ústeckého a Libereckého kraje.

Srdíčkové dny se v roce 2015 uskuteční v termínech 16. – 20. března, 21. – 25. září a 7. – 11. prosince.

Výtěžek sbírky použijí její organizátoři na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. pro vážně nemocné děti, mezi které o.p.s. Život dětem rozdělila celkem již více než 145 milionů korun.

Do sbírek tzv. "Srdíčkových dnů" se mohou zapojit střední, základní i mateřské školy a právě i nejrůznější společnosti formou zaměstnaneckých sbírek.

Střední školy uvolňují studenty – dobrovolníky

Střední školy se do sbírek zapojují formou uvolnění studentů – dobrovolníků, kteří ve stanovený den sbírky na území svého města lidem nabízejí naše produkty. Studenti vždy chodí ve dvojici, kdy jeden student má k dispozici zapečetěnou kasičku na vybrané finanční prostředky a druhý student PVC tašku, ve které má uloženy sbírkové předměty, např. magnetky k prodeji. Množství prodávaných předmětů se stanovuje podle velikosti města a počtu dobrovolných studentů. Studenti mají dále při prodeji k dispozici informativní letáčky, které obsahují podrobné informace o aktivitách naší o.p.s. Život dětem a samozřejmě o účelu sbírky.

Studenti jsou označeni visačkami, na kterých mají uveden název školy, kterou zastupují a své jméno. Současně má každá dvojice k dispozici kopii sbírkového povolení.

Zapojení mateřských a základních škol

Základní školy se do sbírek zapojují formou objednání určitého počtu sbírkového předmětu, který následně nabízejí prostřednictvím svých učitelů žákům a jejich rodičům. Společně se sbírkovými předměty škola obdrží sbírkové povolení a informativní letáčky pro rodiče.

U mateřských škol je forma zapojení do sbírky totožná jako u základních škol s tím rozdílem, že předměty jsou mateřskou školkou nabídnuty k přispění přímo rodičům dětí a následně objednány.

Svoz vybraných finančních prostředků může zajistit o.p.s. Život dětem, školy však mají i možnost vložit vybrané finanční prostředky přímo na sbírkové číslo účtu obecně prospěšné společnosti v jakékoliv pobočce České spořitelny či převodem z účtu.

Komu je pomoc určena?

  • Rodičům (zákonným zástupcům) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být i starší), kterým pomáhá o. p. s. Život dětem s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.
  • Nemocnicím, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti.
  • Dětským zařízením, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře, sdružení rádo pomůže s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti. www.zivotdetem.cz

©2000-2015 Alfa Human Service