Školy bez bariér

Liberecký deník 8. 1. 2015

Možná jste někdy potkali na škole studenta, který potřeboval přidržet dveře, protože byl na vozíku nebo vás překvapil student s učebnicí v Braillově písmu. Možná jste se právě ocitli na škole, která dává možnost studovat i handicapovaným žákům.

Na vzdělávání mají právo všichni bez rozdílu. Bohužel děti a mladí lidé s handicapem a žáci se speciální požadavkem na studium mají tyto možnosti ztíženy. Školy nejsou uzpůsobeny pro vozíčkáře a učební osnovy jsou mnohdy jen pro zdravé děti, které nepotřebují jiný přístup a speciální učební pomůcky. Nejedná se jen o fyzicky handicapované studenty na vozíčku, ale třeba o sluchově postižené nebo nevidomé.

K tomuto problému se postavil čelem projekt Škola bez bariér, do kterého se přihlásily některé školy a ochotně přetvořily svou školu na školu pro "všechny" bez rozdílu náročnosti na svůj životní a učební prostor.

Nejen technické změny

Do projektu se zapojují jak vysoké školy a univerzity tak střední školy. Změny se projevují v prezenční i kombinované formě studia na vysokých školách. Školy musí odstranit nejen architektonické bariéry, ale změny se týkají také vybudování výtahů, plošin, ramp, bezbariérových míst v posluchárnách, studovnách a v neposlední řadě také možnosti speciálního studijního režimu.

Někdy se musí přizpůsobit komunikace individuálním možnostem a v první řadě zajistit podmínky pro plnou integraci studentů s pohybovým postižením do vysokoškolského studia i života, včetně možností zapůjčení studijních pomůcek.

Jedná se o notebooky, diktafony, studijní literaturu či velice důležitý software pro přepis mluveného slova a kurzy rétoriky pro jeho správnou aplikaci.

Styl výuky podle potřeb studentů

Školy přetvářejí styl výuky a to prostřednictvím inovace studijních materiálů například formou online výukových materiálů, pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek.

Pro nevidomé je nutné zajistit veškeré učebnice a pracovní sešity v Braillově písmu a následně zajistit i možnost komunikace přes speciální technologie jako je notebook či PC s programem pro zrakově postižené.

Veškeré inovované studijní materiály jsou recenzovány odborníky z praxe, tím je zajištěno stále více vyžadované propojení teoretické a aplikační sféry. Díky spolupráci s organizacemi a speciálními pedagogy je projekt úspěšný.