Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Školy bez bariér

Liberecký deník 8. 1. 2015

Možná jste někdy potkali na škole studenta, který potřeboval přidržet dveře, protože byl na vozíku nebo vás překvapil student s učebnicí v Braillově písmu. Možná jste se právě ocitli na škole, která dává možnost studovat i handicapovaným žákům.

Na vzdělávání mají právo všichni bez rozdílu. Bohužel děti a mladí lidé s handicapem a žáci se speciální požadavkem na studium mají tyto možnosti ztíženy. Školy nejsou uzpůsobeny pro vozíčkáře a učební osnovy jsou mnohdy jen pro zdravé děti, které nepotřebují jiný přístup a speciální učební pomůcky. Nejedná se jen o fyzicky handicapované studenty na vozíčku, ale třeba o sluchově postižené nebo nevidomé.

K tomuto problému se postavil čelem projekt Škola bez bariér, do kterého se přihlásily některé školy a ochotně přetvořily svou školu na školu pro "všechny" bez rozdílu náročnosti na svůj životní a učební prostor.

Nejen technické změny

Do projektu se zapojují jak vysoké školy a univerzity tak střední školy. Změny se projevují v prezenční i kombinované formě studia na vysokých školách. Školy musí odstranit nejen architektonické bariéry, ale změny se týkají také vybudování výtahů, plošin, ramp, bezbariérových míst v posluchárnách, studovnách a v neposlední řadě také možnosti speciálního studijního režimu.

Někdy se musí přizpůsobit komunikace individuálním možnostem a v první řadě zajistit podmínky pro plnou integraci studentů s pohybovým postižením do vysokoškolského studia i života, včetně možností zapůjčení studijních pomůcek.

Jedná se o notebooky, diktafony, studijní literaturu či velice důležitý software pro přepis mluveného slova a kurzy rétoriky pro jeho správnou aplikaci.

Styl výuky podle potřeb studentů

Školy přetvářejí styl výuky a to prostřednictvím inovace studijních materiálů například formou online výukových materiálů, pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek.

Pro nevidomé je nutné zajistit veškeré učebnice a pracovní sešity v Braillově písmu a následně zajistit i možnost komunikace přes speciální technologie jako je notebook či PC s programem pro zrakově postižené.

Veškeré inovované studijní materiály jsou recenzovány odborníky z praxe, tím je zajištěno stále více vyžadované propojení teoretické a aplikační sféry. Díky spolupráci s organizacemi a speciálními pedagogy je projekt úspěšný.

©2000-2015 Alfa Human Service