Tři králové vyšli do ulic. Přispějte do kasiček

Českolipský deník 5. 1. 2015

Tradiční charitativní sbírková akce potrvá na severu Čech až do 14. ledna. Koledníci obcházejí domácnosti, nenaleťte podvodníkům

Severní Čechy – "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám!" Tato známákoleda se bude až do 14. ledna rozléhat po celé republice. Výjimkou nejsou ani města a obce v Ústeckém a Libereckém kraji, kde tradiční Tříkrálová sbírka proběhne pod záštitou Diecézní charity Litoměřice.

Letos do ulic vyjde na padesát tisíc dobrovolníků. Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, budou už popatnácté přát vše nejlepší do nového roku, zpívat koledu a žádat o drobný příspěvek do zapečetěné pokladničky.

Charita ČR tak apeluje na lidi, aby pomohli potřebným a naučili se sociálnímu cítění a pochopení.

Vybrané peníze pomáhají nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Vykoledované peníze obyčejně zůstávají v regionu, kde byly vybrány. "Většinu výtěžku z Ústí nad Labem z roku 2014 jsme použili na vybavení kuchyněk Azylového domu Samaritán. Letos chceme vybavit naše nízkoprahová zařízení Světluška a Tykadlo," říká Radka Neprašová, projektová manažerka Oblastní charity Ústí nad Labem.

Sbírka pomáhá hlavně dětem

Na Liberecku loňská sbírka pomohla handicapovanému chlapci. "Základní škola Hrádek nad Nisou – Donín díky ní pořídila svému handicapovanému žákovi speciální nastavitelnou lavici, která s ním poroste po celou dobu, co bude školu navštěvovat," vzpomíná Hana Musilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Liberec.

Peníze vykoledované na severu Čech letos pomohou dvěma dětem po mozkové obrně, které potřebují rehabilitaci. Farní charita v Lovosicích díky nim zaplatí energie v Azylovém domu pro matky s dětmi. Oblastní charita v Chomutově nakoupí školní pomůcky dětem ze sociálně slabých rodin, Oblastní charita Česká Kamenice zase pořídí vybavení do bytů Chráněného bydlení.

Přestože někde koledníci s kasičkami vyrazili do ulic už o víkendu, litoměřický biskup Jan Baxant jim v kostele Všech svatých v Litoměřicích požehná až dnes ve 14 hodin.

"Koledníci mohli vyjít do ulic litoměřické diecéze už 1. ledna. Nové kostýmy jim ušili uživatelé Domova U Trati v Litoměřicích a koruny vyrobily samy děti," upřesňuje mluvčí Diecézní charity Litoměřice Edith Kroupová.

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět nejen hotově do kasičky, ale i pomocí sms a převodem peněz na účet.

Jak nenaletět podvodníkům?

Pravé koledníky Charity rozpoznáte podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou.

Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity.

Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si od něj můžete vyžádat stejně jako jeho průkazku.

Kasička musí být úředně zapečetěná příslušným městským úřadem nebo magistrátem.

Její číslo musí souhlasit s číslem průkazky. Kasička musí mít nálepku se znakem Charity.

Pozor! Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může kdokoli. Organizace ale nenese odpovědnost za dary, které lidé svěří jiným koledníkům.

Jak přispět?

Hotově do kasiček koledníků Na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777. a Dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. a Celoročně zasláním DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777. Každý měsíc se vám automaticky odečte částka 30 Kč.

  1. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám.
  2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
  3. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
  4. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
  5. A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.
  6. A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

Kdo byli Tři králové?

Tři králové je lidové označení pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili Ježíše v Betlémě krátce po narození a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Počet a jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena středověkou legendou. O jejich životě toho víme málo. Byli vysvěceni na biskupy a při své misijní práci zemřeli všichni tři během několika dní. Místo jejich hrobu se několikrát změnilo. Z Konstantinopole jejich ostatky převezli do Milána. Odtud je ve 12. století po dobytí města dal přepravit král Fridrich Barbarossa do Kolína nad Rýnem. Tam tři králové odpočívají dodnes. Ač nikdy nebyli oficiálně svatořečeni, jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.

6. leden – Tři králové V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna. Svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Den upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, v Čechách obvykle K+M+B. Patrně to ale nejsou počáteční písmena jmen Tří králů, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu.

©2000-2015 Alfa Human Service