Podle zákonodárců je cukrovka jedno z nejzávažnějších onemocnění v Česku

parlamentnilisty.cz 31. 12. 2014

Členové obou komor Parlamentu ČR vnímají riziko onemocnění diabetem jako středně až velmi vysoké. Řadí přitom cukrovku k podobně závažným onemocněním, jako je rakovina nebo AIDS. Vyplynulo to z průzkumu provedeného Diabetickou asociací ČR mezi poslanci a senátory. S ohledem na závažnost onemocnění by měl stát podle většiny oslovených zákonodárců tomuto problému věnovat více pozornosti než doposud.

Nadpoloviční většina respondentů (52%) považuje za nejzávažnější onemocnění rakovinu, 31% pak HIV/AIDS. Prakticky všichni (73%) však řadí diabetes hned na další místo. Přes 40% dotázaných se domnívá, že cukrovkou neonemocní, riziko vidí jako velmi nízké či nízké.

S tím ovšem nesouhlasí profesor Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace České republiky. "Riziko onemocnění cukrovkou se týká nás všech. Cukrovka je civilizační epidemie. Lidé toto nebezpečí stále podceňují. Existuje u nás skupina zhruba 250 000 lidí, kteří cukrovku mají, ale nevědí o tom."

Přes tři čtvrtiny dotázaných však nepodceňuje prevenci a chodí na pravidelnou nebo alespoň občasnou kontrolu. Za důležité také považují informační brožury a letáky, které by podle nich lidé měli mít k dispozici v čekárnách ordinací, u lékařů nebo v lékárnách.

"Důležitou roli v problematice diabetu hraje především prevence. Tady si myslím, že stát poněkud selhává. Lidé buď nemají dostatek informací, nebo je podceňují," uvedl místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec Jaroslav Krákora.

Většina dotázaných zákonodárců (97%) si uvědomuje, že počet nemocných cukrovkou v ČR velmi rychle stoupá. Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám současnosti. V České republice postihuje zhruba 850 000 obyvatel a podle odhadů odborníků by mohl touto chorobou trpět v roce 2035 každý desátý obyvatel Česka. Ročně v ČR na následky diabetu zemře více než 20 tisíc pacientů. Každých 10 vteřin umírá ve světě jeden člověk na cévní komplikace spojené s cukrovkou, diabetes je celosvětově nejčastější příčinou oslepnutí lidí v produktivním věku[1].

Jak upozorňují odborníci, cukrovka je problém především životního stylu. K velmi ohroženým skupinám patří kuřáci, lidé s vysokým krevním tlakem, nadváhou a obezitou. Velmi negativně se projevuje také nedostatek pohybu, stres a špatná životospráva.

Přesto, že jsou politici těmto negativním vlivům vystavováni, rizika se nebojí. 62% dotázaných zákonodárců tvrdí, že sportuje pravidelně alespoň dvakrát týdně po dobu minimálně 30 minut. 72% uvedla, že se snaží stravovat zdravě, a jen 35% přiznalo nadváhu. Nadpoloviční většina respondentů přitom neví, jak vysoký mají krevní tlak.

Cukrovka však není jen závažný zdravotnický, ale také ekonomický problém. Bez koncepčního řešení na úrovni vlády se může stát dokonce neufinancovatelná. Stát vynaložil v roce 2012 na léčbu jednoho pacienta s diabetem přibližně 33 540 Kč. Při počtu pacientů převyšujícím 841 000 osob je to více než 28 miliard ročně[2].

Snížit enormní výdaje spojené s cukrovkou by měl mimo jiné tzv. Národní diabetologický program, sestavený předními odborníky v oboru. Jeho cílem je vznik a podpora opatření pro prevenci diabetu, jeho včasná diagnostika, efektivní léčba a prevence komplikací diabetu i kontrola kvality systému.

Více informací o Národním diabetologickém programu: http://www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program-2012-2022

[1] Ústav zdravotnických informací a statistiky - Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v r. 2012; www.diab.cz - Národní diabetologický program 2012

[2] cit. zdroj URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=352322


       

©2000-2015 Alfa Human Service