ČT pomáhá Adventními koncerty. Připojte se

CT24.cz 30. 11. 2014

Už počtyřiadvacáté patří k období adventu v programu České televize každou neděli benefiční Adventní koncerty. Letos projekt zahájí 30. listopadu přímý přenos z Břevnovského kláštera. V předvánoční dobročinné sbírce se od roku 1991 podařilo shromáždit již přes 162 milionů korun a podpořit 93 neziskových organizací.

"Prostředky získané během adventní doby podpoří letos děti s vadami sluchu z Hradce Králové, zdravotně postižené z Prostějova, handicapované sportovce z Nové Paky i pražské děti, které se ocitly v krizové situaci," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

První Adventní koncert (30. 11. 17:25, Břevnovský klášter) bude věnován Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ, ZŠ, SOU pro žáky s vadami sluchu v Hradci Králové. Uskupení nadšených rodičů už 23 let hájí zájmy neslyšících dětí a jejich rodičů, nabízí poradenství, sociální začleňování a odborné služby. Před sedmi lety začali s provozováním chráněného bydlení pro děti se sluchovým postižením, které nemohou vyrůstat ve své rodině. V rámci této služby chtějí realizovat projekt Jablíčko II, díky němuž by mohli nabídnout chráněné bydlení dalším šesti neslyšícím dětem. K tomu potřebují sehnat 1 700 000 korun.

Druhý Adventní koncert (7. 12. 17:25, Loreta) podpoří Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka z Prostějova. Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením poskytuje už 22 let devadesáti klientům různé služby od rehabilitace, logopedie přes terapeutické dílny až po sociálně aktivizační služby pro seniory. Sdružení chce realizovat projekt s názvem Mám kam jít, v rámci kterého koupili od města dům, který za podpory Regionálního operačního programu EU rekonstruují na chráněné bydlení pro 14 klientů a zároveň v něm budují sociálně terapeutickou dílnu – cukrárnu, kde najde práci 6 klientů. V roce 2015 toto zařízení chtějí otevřít, ale potřebují ho ještě vybavit kompenzačními a zdravotními pomůckami, dalším nábytkem do domu a do cukrárny, celkem potřebují 1 000 000 korun.

Třetí Adventní koncert (14. 12. 17:25, bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě) pomůže občanskému sdružení Sportem proti bariérám ve Staré Pace, které se už 8 let zabývá podporou sportu handicapovaných. Zaměstnanci sdružení organizují turnaje, tréninky v bocii a závěsném kuželníku, nejrůznější kulturní akce, provozují dvě chráněné dílny pro 27 postižených, nebo osobní asistenci pro 200 klientů. Uspěli s projektem Domeček plný koleček, v rámci kterého budují víceúčelové centrum pro lidi se zdravotním postižením. Kromě chráněné dílny a bydlení zde bude i bezbariérová ubytovna pro handicapované sportovce, dále sklad kompenzačních pomůcek a kancelář. V tuto chvíli potřebuje sdružení 1 732 000 korun na evakuační výtah.

Čtvrtý Adventní koncert (21. 12. 17:55, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně) bude věnován občanskému sdružení Dům tří přání v Praze. Tato organizace už 9 let bezplatně pomáhá dětem a rodinám, které se ocitly v krizové situaci a potřebují okamžitou pomoc, ročně se jedná o zhruba 150 dětí. Provozují Dům Přemysla Pittra pro děti, jehož služeb ročně využije 43 dětí zpravidla po dobu tří měsíců, během nichž se současně pracuje s rodiči, aby se děti mohly bezpečně vrátit domů. Kromě dalších ambulantních služeb provozují také Centrum pro děti Mezipatro, poradnu pro děti ohrožené dlouhodobou sociální krizí, pro kterou potřebují 1 500 000 korun na provoz.

Koncerty budou provázet Ester Janečková a Jan Potměšil, mezi účinkujícími se do projektu zapojí sopranistka Eva Urbanová či houslisté Václav Hudček a Pavel Šporcl.

"Tradice Adventních koncertů je ukázkou dlouhodobé společenské solidarity, kterou diváci díky České televizi projevují vůči potřebným institucím i konkrétním lidem," oceňuje Petr Dvořák. Loni se podařilo vybrat 4 917 775 korun, což bylo o milion více než v roce 2012. Jak byly tyto prostředky využity, zdokumentovala Vzpomínka na Adventní koncerty 2013

©2000-2015 Alfa Human Service