Autistické děti na školách

ČT 1 11. 11. 2014

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: K Evropskému soudu pro lidská práva se dostal případ třináctiletého Jeníka, který trpí autismem. Celkem čtrnáct škol na Vyškovsku a Brněnsku ho před dvěma lety odmítlo přijmout, i přesto, že na integraci do běžné školy měl podle zákona právo.

osoba: Dej si to hezky k tomu a obtahuj dál.

Ivana MALÁ, redaktorka: Třináctiletý Jeník, mezi spolužáky výborně zapadl a v kolektivu dětí v běžné Základní škole v Šaraticích se mu daří. Tam se ale dostal po složité cestě a náhodou. Čtrnáct škol včetně té v jeho bydlišti v Milešovicích chlapce s autismem totiž odmítly přijmout, i přesto, že to odborné posudky umožnily.

Lenka KRAJČOVIČ, matka Jeníka: V době, kdy vlastně jsem Jeníka integrovala v Šaraticích, tak byla jsem bez práce, chtěla jsem si najít zaměstnání a kdyby syn chodil do Milešovic, měla bych o něj postaráno, babička tady bydlí.

Ivana MALÁ, redaktorka: Nedostatečné zkušenosti s integrací, to byl nejčastější důvod, pro který školy odmítly přijmout malého Jeníka. Tak tomu bylo i v Milešovicích. Proti se ovšem postavili rodiče dalších dětí

Lenka KRAJČOVIČ, matka Jeníka: Mě nejvíc šokoval odstavec, kde paní ředitelka uvádí, že dále musí přihlédnout k reakci některých rodičů. "Po jejich zjištění, že do naší školy bude chodit váš syn, již teď mě někteří ujistili, že pokud k integraci dojde, jejich dítě bude určitě chodit jinam."

Eliška SOKOLOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Šaratice: Jsem přesvědčená, že by mělo mít každé dítě šanci zařadit se do normálního života. U Jendy se to podařilo, nemají s tím problém ani žáci, ani učitelé, ani rodiče. Samozřejmě to nejde bez asistentů pedagoga.

Markéta JONÁŠOVÁ, asistent pedagoga: Když k nám nastoupil, měl problémy s komunikací, ta se v současné době velice zlepšila, spolužáci mu pomáhají, v obou dvou směrech si myslím, že integrace je velice úspěšná.

Ivana MALÁ, redaktorka: Od doby, kdy se paní Krajčovič snažila umístit Jeníka do školy, uplynuly dva roky. V průběhu se ale obrátila na několik úřadů a soudů.

Zuzana DURAJOVÁ, právnička, Liga lidských práv: To není pouze problém té jednotlivé školy, že je to problém opravdu té obce, kdy ty školy nejsou připravené, nemají možná dostatek podpory právě z té obce k tomu, aby integrovaly děti se zdravotním postižením.

Michal POLANSKÝ, starosta, Milešovice /ČSSD/: Celá záležitost je u soudu, nyní se k tomu nebudu vyjadřovat.

Ivana MALÁ, redaktorka: Případ Jeníka ale není jediný, je jich víc, kdy školy odmítly přijmout dítě se zdravotním postižením často kvůli systémové chybě. Školy nejsou připravené na integraci i přesto, že to zákon umožňuje. Ivana Malá, Česká televize.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: A vedle mě už sedí psycholožka Zuzana Masopustová, která s rodiči autistických dětí dlouhodobě pracuje. Dobrý večer.

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka: Dobrý večer.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: Jak často se setkáváte s podobnými případy, jak jsme slyšeli v reportáži?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka: Řekla bych, že se s nimi setkávám asi více, než by to mělo být, mnohem častěji. Setkávám se často ne přímo s tím, že by škola odmítla dítě, do které místně přísluší, ale že třeba rodiče vědí, že tam ta integrace nebude možná, že je jim to naznačeno třeba na nějaké neformální schůzce a bojí se dítě jakoby rvát násilím do té ...

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: A jak se tedy proti tomu mají bránit? Co mají dělat v takovém případě?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka: V prvé řadě by se měli obrátit na školské poradenské zařízení, které integraci doporučilo, což je speciální pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna, ale z mé zkušenosti mnoho rodičů volí i jiné neformální cesty, kde se snaží postupem soukromých schůzek se zástupci jednotlivých škol vyjednat integraci pro své dítě na jiné škole.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: Může jim v tomhle třeba pomoct ještě nějaká další instituce, třeba školní inspekce?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka: Školský odbor na krajském úřadě by asi měl v takovém případě zakročit. Primárně by mělo pomoct to školské poradenské zařízení, jak jsem říkala, ale existují i neformální cesty a pro několik svých klientů dělám to, že pokud mně to čas umožní, jsem ochotná třeba škole vyjít vstříc a v okamžiku, kdy si nejsou s integrací jisti, tak do školy zajít, slíbit, pokud to mohu slíbit, že přijedu v případě, že bude akutní problém.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka: Říká Zuzana Masopustová, díky za váš čas.
       

©2000-2015 Alfa Human Service