Hmatové mapy – revoluce pro nevidomé

Plzeňský deník 5. 11. 2014

Plzeň – Obyčejná cesta do školy se pro zrakově postižené stává obtížnou disciplínou. Jejich špatná prostorová orientace často vyžaduje doprovod. Revoluční změnu by mohly způsobit hmatové mapy. Specializovaná plzeňská základní devítiletka už pár kartografických kousků ve výuce používá, teď by mohla získat několik nových šitých na míru přímo potřebám svých žáků.

Anna Kodýtková trpí slabozrakostí, její starší bratr Tomáš má obdobnou diagnózu. Oba navštěvují Základní školu pro zrakově postižené a vady řeči, do níž se dopravují společně. Nejen jim, ale i dalším třiceti dětem by obrovsky ulevilo pořízení haptických map. "Cestou bych se neztratila, určitě by to bylo prospěšné," řekla sedmačka Kodýtková, když rukama prozkoumávala jeden z kartografických zázraků. Několika exempláři totiž devítiletka disponuje a seznamuje s nimisvé žáky při vyučování. "Je to úžasná pomůcka, ve které je všechno lépe zvýrazněné než v běžném atlase," zmínila hlavní výhodu hmatových map učitelka Jana Uhrová.

Tento nástroj je vytvořen v 3D, kombinuje v sobě plasticitu a barevnost. Jedná­li se o mapu malého měřítka, uživatel z ní vyčte například hlavní ulice, významné budovy, řeky, most, pěší zony, trasy tramvaje a podobně. Mapy jsou popsány v podobě zkratek Braillovým písmem. "Oproti tomu mapy velkého měřítka zobrazují veškeré podrobnosti, to znamená všechny ulice se zkratkami názvů v Braillově písmu, chodníky, přechody pro chodce, zeleň, ploty, schody s určením směru a další. Povrch každého prvku má odlišný rastr a výšku nad úrovní podkladu mapy," vysvětlila autorka nápadu Dana Fuxová, jež svůj nápad poprvé uskutečnila v roce 2006 v Opavě. Od té doby už vytvořila mapy Brna, Prahy, Ostravy a teď k nim snad přibude ještě západočeská metropole.

Zaměstnanci plzeňské specializované školy zatím nedostatek těchto pomůcek řeší svépomocí. "Pro děti vytváříme provizorní kartografické kousky. Na klasické mapy umisťujeme špejle, provázky nebo plastelínu, které vytvářejí orientační body. Rozhodně bychom ale uvítali skutečné hmatové mapy. Ty by pomohly žákům lépe orientovat se v okolí školy a v Plzni vůbec. Myslím si, že by ovšem také mohly sloužit i jiným zrakově postiženým, kteří na západ Čech zavítají," konstatovala ředitelka vzdělávací instituce Iva Šmrhová.

Podle dostupných informací počítá autorka netradičního projektu s tím, že vznikne několik haptických map, velkoměřítkových a maloměřítkových,proPlzeň. Výhodouje, že při tvorbě těchto pomůcek zohlední konkrétní potřeby zrakově postižených, s nimiž už v současnosti vede dialog.

Realizace netradičního projektu, jehož původní odhad činil 660 tisíc, by mohly zastavit jen finanční obtíže. Fuxová zatím dostala od kraje 190 tisíc.

©2000-2015 Alfa Human Service