Bílá pastelka podpoří nevidomé

Region Opavsko 14. 10. 2014

OPAVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR pořádá ve středu 15. října již popatnácté celonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka. Jejím cílem je shromáždit finanční prostředky na speciální výukové programy pro nevidomé osoby, které se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, číst a psát pomocí Braillova písma a další dovednosti nezbytné ke svému dalšímu životu.

Sbírka Bílá pastelka proběhne u příležitosti "Dne bílé hole" v době od 8 do 19 hodin. Uskuteční se na celém území ČR v bezmála 200 městech a její výtěžek bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby, které se učí žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. Bílá pastelka, jež je symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro jeho pohyb, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 20 korun. Prodej budou obdobně jako v předešlých ročnících realizovat dvojice prodejců především z řad studentů, případně dobrovolní pracovníci SONS. Na Horním náměstí v Opavě bude umístěn prezentační stánek. Prodejci budou oblečeni do bílých triček s nápisem Bílá pastelka a budou vybaveni plnou mocí od SONS, která bude prokazovat oprávněnost účasti na této akci. Pokladničky, do nichž kupující vkládají svůj příspěvek, budou opatřeny registračním číslem. Kromě Opavy můžete dvojice prodejců potkat také v Hlučíně.

©2000-2015 Alfa Human Service