Byty se stávají pro seniory nebezpečnou pastí

Právo 20. 9. 2014

Staří lidé chtějí dožít ve svém bytě. Pro stále více seniorů se ale byty, ve kterých bydlí, stávají nebezpečnou pastí, ze které nemají úniku. Vysoké prahy, neupevněné koberce, kluzké podlahy v koupelnách ztěžují seniorům nejen pohyb, ale reálně představují hrozbu možného pádu a zranění.

Navíc v domech bez výtahu se senior, který se obtížně pohybuje, stává v bytě prakticky vězněm. Vyplývá to ze závěrů studie Diakonie ČCE. "Byty tak nechtěně přispívají k sociální izolaci seniorů. Je z nich obtížné nejen sejít, ale problémy dostat se do bytu mají i návštěvy," potvrzuje socioterapeutka Zdena Prokopová. "Nájemní byty představují pro seniory i ekonomickou hrozbu," dodává finanční poradce František Macháček.

Rostoucí nájmy ruinují peněženky důchodců. Se splácením nájmů má problémy třetina z více než 1,7 miliónu domácností seniorů, uvádějí seniorské organizace. O mnoho lépe na tom nejsou ani senioři bydlící ve vlastním. Přitom jak se prodlužuje věk, prodlužuje se i doba, kterou senior v nevyhovujícím bytě stráví. V současnosti jsou to v průměru dvě desítky let.

Velká rizika

Problémy v běžných bytech budou mít všichni, upozorňuje Prokopová, protože každý zestárneme, zhorší se nám zrak, sluch, ztíží pohyb. Tedy pokud se na tuto situaci nepřipravíme, dodává. Největšími problémy v běžných standardních bytech ale nejsou jen koupelny a prahy, ale třeba i špatné osvětlení z důvodu úspor. Rizika nejen pro jednotlivé seniory, ale pro celé domy a všechny sousedy představují například i nevypnuté přímotopy, z úsporných důvodů nečištěná kamna a komíny či plynové karmy bez revizí, upozorňují hasiči.

Nebezpečí hrozí seniorům i vně bytu. Když se vracejí z nákupu, zápasí s těžkými vstupními dveřmi a položí si tašky na zem, a tak se stávají velmi snadnou kořistí různých nenechavců a pobertů. K bezpečí seniorů nepřispívá ani často špatné osvětlení ulic, ale i chodeb a zákoutí v bytových domech. Nevýhodou a bezpečnostním rizikem je ale například i skutečnost, že kukátka ve dveřích jsou příliš vysoko a senioři na ně prostě nedosáhnou.

V řadě bytů chybějí balkóny, které se zejména v pozdním věku stávají prakticky jediným místem kontaktu s okolím a veřejným prostorem.

Začít včas

V Česku se v současné době staví stále více bytů, rezidenčních domů a penziónů, které tato nebezpečí snižují. Mají ale jednu vadu. Náklady na jejich pořízení představují minimálně milión, v případě nájemního bytu nájem často překračuje průměrnou českou penzi. Jsou to byty pro movitější seniory nebo pro ty, na které se skládá celá rodina a příbuzenstvo. Jedinou cestou, jak předcházet problémům s bydlením v seniorském věku, je řešit tento problém včas, v době aktivního života. "Je možné byty včas přestavět, zařídit bezpečně zejména koupelnu a sociální zařízení, rozšířit dveře, kterými by eventuálně projel invalidní vozík. To pochopitelně představuje poměrně značné náklady, které ovšem z důchodu nelze zaplatit," vysvětluje Prokopová.

Alternativou je samozřejmě i přestěhování do menšího, tedy levnějšího, nebo přízemního bytu atd. I stěhování je ale podle doporučení geriatrů třeba provést ještě v relativně příznivém věku. Starší lidé totiž jen obtížně snášejí radikální změnu prostředí a na přestěhování se jen složitě adaptují. S úpravou bydlení na stáří je třeba začít včas.

Zdena Prokopová, socioterapeutka

©2000-2015 Alfa Human Service