Bohatý kulturní program představil veřejnosti život s údělem zdravotního postižení

novinky.cz 19. 9. 2014

Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunální plánování Města Ústí nad Orlicí připravila ve čtvrtek 18. září na Mírovém náměstí Integrační setkání veřejnosti a osob se zdravotním postižením tak, aby si zdraví lidé mohli představit život různě handicapovaných jedinců.

Již třetí ročník Integračního setkání osob se zdravotním postižením a veřejností dal svojí úrovní této akci punc tradice. I když model vychází ze stejného základu, každý rok je program obohacen něčím novým. V poslední době zdrojem nápadů při konání akcí se zdravotní náplní se stávají studenti Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí.

V letošním roce obohatily poznání služeb pro handicapované osoby soutěží, kdy účastníci v šestnácti otázkách odpovídali, mimo základních úkolů různé zručnosti, na řešení příběhů lidí s duševní nemocí (např. Člověk se sociální fobií potřebuje předepsat léky. V čekárně jsou čtyři lidé. Jak se zachová?). I další úkoly byly situovány k stánkům nabízejícím různé služby lidem se zrakovým či sluchovým postižením, trpící autismem nebo duševní nemocí, kde zároveň získávali nové informace, jak lze těmto lidem pomoci.

Úkolem bylo také poznat, jak je nesnadná chůze se slepeckou holí, pomocí chodítka či na vozíčku. Studentky SZŠ soutěžící oblékly do speciálního obleku, aby poznali omezení pohybu ve stáří a se speciálními brýlemi vidění při šedém zákalu. Za správné zodpovězení či splnění osmi úkolů následovala sladká odměna.

Mimo stánků informujících o odborné pomoci, o. s. Pas, A-Centra Česká Třebová a Charity s výstavou kompenzačních pomůcek, svoje služby při dopravě seniorů a nemocných představil Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí včetně nabídky úklidové služby pro domácnosti a pomoci hodinového manžela. Práce svých klientů s možností jejich zakoupení vystavily o. s. Cedr, Péče o duševní zdraví, Stacionář a Speciální základní škola včetně Domova u Studánky a Pod hradem Žampach. Nově se účastnila i ZO Ústí nad Orlicí Svazu postižených civilizačními chorobami, která svoji činnost uvedla výpravnou kronikou.

Kulturní program byl zahájen vystoupením muzikantů Domova u Studánky, kteří zahráli lidové i moderní skladby. Zajímavá byla ukázka rytmického doprovodu bohoslužby na letošní Anenské pouti. Vtipné podívání pak přineslo očekávané vystoupení klientů Stacionáře Ústí nad Orlicí, a to pantomimickým podáním s pádly na člunu a frajerskou jízdou ve sporťáku, znázorněnou volantem. Následovalo sportovně taneční vystoupení i s přídavkem. V dalším programu Markéta Novotná, speciální pracovnice Domova Pod hradem Žampach, představila PhDr. Radka Loučku z farmy v České Rybné, který pro klienty jejich Domova zajišťuje jednou týdně canisterapii. Lehce postižení navíc dojíždějí jedenkrát týdně na jeho farmu, kde po základní procházce nacvičují povely i cviky agility. Ukázka na náměstí se psy Denou, Robem a Halinkou představovala základní seznámení prostřednictvím hlazení, drbání za ouškem, zvedání pacinky, tahání za ocásek a odměněním bonbónem. Následovalo uposlechnutí povelů a z her slalom a běh tunelem. Společnou procházkou bylo předvádění ukončeno. O závěr se pak postarala skupina Barbušáků z Domova Pod hradem Žampach a moderátor Robert Oláh kladným hodnocením účasti a přístupu mladých lidí.

©2000-2015 Alfa Human Service