Vzniká praktický manuál pro vzdělávání dětí s postižením

ČT 1 18. 9. 2014

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: Vzdělávání dětí s postižením v běžných třídách bude jednotné na všech základních školách. Umožní to praktické katalogy, které vytvořili pedagogové a psychologové ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jde o projekt ministerstva školství. Žádná podobná ucelená příručka dosud neexistovala.

osoba: My si dneska budeme hrát s tvrdými souhláskami, přečteme si je společně: děti: H, ch, k, r, d, t...

Monika FLEISCHMANNOVÁ, redaktorka: Výuka českého jazyka ve 3. třídě na Základní škole v Dolanech u Olomouce. S dětmi se tady denně učí i tělesně postižený 9-letý Vojta. Když chce, může pracovat i s počítačem. Hlavně, že není s učivem pozadu.

Vojta: Matika.

Monika FLEISCHMANNOVÁ, redaktorka: Takže rád počítáš?

Vojta: Jo.

Monika FLEISCHMANNOVÁ, redaktorka: Protože má Vojta speciální vzdělávací potřeby, jeho učitelka se na každou hodinu musí pečlivě připravit. Díky této příručce je pro ni teď práce snadnější a hlavně rychlejší. Do nových katalogů nahlíží denně.

Ivana SITKOVÁ, učitelka ZŠ Dolany: Teď se dívám momentálně na klima třídy, jak Vojtu začlenit mezi ostatní spolužáky, aby ho braly děti takový, jaký je, a vlastně spolupracovali a současně mu i pomáhali.

Monika FLEISCHMANNOVÁ, redaktorka: Katalogů je šest podle druhů postižení. Eva Čadová spolu s dalšími kolegy vytvořili příručku pro děti právě s tělesným postiženým. Celý katalog je podle ní 500 stran rad a návodů, jak vzdělávat děti nejen s tímto znevýhodněním, ale například i s logopedickými potížemi.

Eva ČADOVÁ, vedoucí speciálního pedagogického centra v Olomouci: To by měla být taková kuchařka pro učitele. Pomůžou jim najít metody, formy práce, pomůcky, které mohou využít, kdy má učitel plnou třídu dětí, tak jeho situace je taková, že někdy není ani čas ani prostor a tady by měl mít možnost to mít pohromadě.

osoba: Tady máme barevná číslice a ty máš tady čísla a tvůj úkol je naskládat 0 až 10.

Ivana SITKOVÁ, učitelka ZŠ Dolany: Ten individuální přístup je tam nezbytný, a pokud to bude jako takhle souhrnně sepsané, co a jak, tak to usnadní práci a usnadní to vlastně i začlenění těch dětí do kolektivu a vůbec jejich úspěšnost v tom školním životě.

Monika FLEISCHMANNOVÁ, redaktorka: Katalogy až do konce letošního roku ověřují učitelé na 120 školách v České republice. Poté budou upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám učitelů.

Monika Fleischmannová, Česká televize, Olomouc.

©2000-2015 Alfa Human Service