Boříme mýty - roztroušená skleróza

Překvapení 15. 9. 2014

1. Je nemocí starých lidí

Roztroušená skleróza je onemocnění, které postihuje nejčastěji osoby ve věku 20-40 let, přičemž ženy se musejí s nemocí vyrovnávat dvakrát častěji než muži...

2. Projevuje se zapomínáním

Roztroušená skleróza a stařecká skleróza jsou dvě odlišné nemoci. V centrální nervové soustavě vznikají ložiska o velikosti několika milimetrů až centimetrů, která jsou rozesetá v bílé hmotě mozkové a míše. V místě těchto ložisek dochází v důsledku zánětlivých změn k rozpadu myelinové pochvy nervových vláken, a tím k poruše vedení vzruchu nervovým vláknem. Příznaky nemoci jsou velmi různorodé a závisejí na místě postižení. Často bývá prvním projevem zánět očního nervu - pacient si stěžuje na poruchy zrakové ostrosti, barevného vidění nebo výpadky zorného pole. Přidávají se poruchy hybnosti až její úplná ztráta. Při postižení drah mozečku dochází k poruchám koordinace pohybů, rovnováhy nebo ke třesu končetin. Včasná diagnóza a nasazení léčby jsou zásadní pro ovlivnění dalšího průběhu onemocnění.

3. Je dědičná

Nemoc není považovaná za přímo dědičné onemocnění, řada genetických variací však prokazatelně zvyšuje riziko vzniku onemocnění, jde tedy o rizikové faktory. Studie říkají, že pokud má jeden z rodičů roztroušenou sklerózu, je pravděpodobnost, že onemocní i potomek 3 % (ze sta dětí onemocní tři). Pokud mají roztroušenou sklerózu oba rodiče, stoupne pravděpodobnost na 30 %.

4. Ženy s touto diagnózou nemohou mít děti

Pokud je nemoc pod lékařským dohledem a pacientka si naplánuje těhotenství po konzultaci s lékařem a v souladu s průběhem nemoci, je možné, aby otěhotněla a těhotenství proběhlo bez vážnějších komplikací. Pro otěhotnění je důležité, aby žena byla tzv. stabilizovaná, tedy minimálně rok před otěhotněním neměla ataku nemoci, měla stabilizovaný nález na magnetické rezonanci a neužívala léky, které by mohly poškodit plod. Většina maminek užívá jen vitamin D, případně kortikoidy v dávce, jež neohrozí vývoj plodu. Během těhotenství si tělo vytváří hormony, které chrání ženu i dítě. V průběhu gravidity je nastávající maminka pod dohledem gynekologa a neurologa. Riziko potratu není u žen s roztroušenou sklerózou větší než u žen zdravých.

5. Lze ji zcela vyléčit

Roztroušené skleróza není zcela vyléčitelná, ale pokud se s léčbou začne včas, lze průběh nemoci stabilizovat a eliminovat její projevy. Důležité je přizpůsobit nemoci životní styl, brát léky, které tlumí ataku a respektovat doporučení lékařů. 

©2000-2015 Alfa Human Service