Mezi těhotnými roste zájem o vyšetření Downova syndromu

Právo 8. 9. 2014

Příspěvek pět set korun na vyšetření Downova syndromu (vrozená vada) nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) budoucím matkám od letošního května. A má velký úspěch.

"Zatímco v prvním měsíci ho využilo jen 234 žen, nyní se pravidelný měsíční průměr pohybuje kolem 900. Celkem již o příspěvek na uvedené vyšetření požádaly bezmála 3 tisíce klientek VZP a pojišťovna jim dohromady vyplatila skoro 1,5 miliónu korun," sdělil Právu v pátek Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Spolehlivá metoda

Vyšetření Downova syndromu je kombinací vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu. Tak je možné už ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Jde o spolehlivou metodu.

Právě to je podle všeho hlavním důvodem, proč je zájem nastávajících matek o příspěvek tak velký. Přestože ho VZP poskytuje teprve čtyři měsíce, už ho využilo více žen než příspěvky na cvičení pro těhotné (1710 klientek) či předporodní kurzy (1352 klientek) a těsně se dotáhl na doposud nejžádanější těhotenský benefit – příspěvek na přítomnost partnera u porodu (3073 klientek). Nejvíce těhotných zatím o příspěvek na prvotrimestrální vyšetření požádalo na jižní Moravě, ve Zlínském kraji a v Praze.

Triple testy

Doposud se k vyloučení vrozených vad u plodu používaly zejména takzvané triple testy. Ty ovšem – mimo jiné – často ukazovaly falešně pozitivní výsledky, tedy varovaly před postižením i u zdravého dítěte.

Ženy pak musely podstupovat odběr plodové vody, aby se ukázalo, že šlo o planý poplach. Jindy se stávalo, že se po negativním výsledku narodilo nemocné dítě.

Prvotrimestrální vyšetření tyto nevýhody výrazně minimalizuje. Navíc se s ním začíná již mezi 11. a 14. týdnem těhotenství (namísto 16. týdne u předchozích postupů) a žena se dozví výsledek o několik týdnů dříve. Kromě vyšetření krve těhotné a výsledků podrobného ultrazvuku započítává do možného rizika i věk matky.

Vzhledem k tomu, že těhotných nad 35 let je kolem 20 procent (ještě před 30 lety to bylo zhruba 5 procent) a že s věkem stoupá riziko vrozených vad, má zahrnutí věku matky do kalkulace rizika nezanedbatelnou roli.

©2000-2015 Alfa Human Service