U dětí s diabetem bude díky VZP nově možné lépe zvládat jejich onemocnění

Zdravotnické noviny 25. 8. 2014

Dětští klienti VZP, kteří kvůli diabetu 1. typu využívají inzulinovou pumpu, budou mít od září k dispozici sedmkrát více senzorů pro kontinuální sledování glykemie, než tomu bylo doposud. To umožní výrazně lépe zvládat jejich onemocnění. Větší množství senzorů bude VZP dětem hradit nad rámec zákona.

Díky využití senzoru pro kontinuální monitoraci glykemie může lékař u pacienta sledovat výkyvy hladiny krevního cukru během dne. Senzor má nemocný týden v podkoží, odkud ho poté lékař vyjme a s pomocí počítače vyhodnotí. Podle výsledku nastaví, resp. upraví léčbu tak, aby byla optimální. Doposud měli pacienti nárok na úhradu 4 senzorů ročně. Týdenní sledování a optimalizace léčby se tedy mohly opakovat jednou za čtvrt roku. Díky novince, kterou VZP zavádí k 1. září, bude možné u dětských pacientů sledovat a upravovat léčbu každé dva týdny. "Právě u dětských pacientů leckdy hladina krevního cukru během dne bez zjevných příčin výrazně kolísá a mnohdy není možné tyto výkyvy předvídat. Proto jsou děti ideálními kandidáty pro tento typ monitorace," vysvětlil předseda Diabetické asociace ČR prof. Milan Kvapil. U dětí a dospívajících je totiž jejich stav více než u dospělých ovlivněn nepravidelným režimem, růstem či psychologickými a sociálními vlivy.

Stále mladší pacienti

Kontinuální monitoraci glykemie mohou lékaři s odborností diabetologie či endokrinologie indikovat dětem do 18 let užívajícím inzulinovou pumpu při dodržení základních kritérií. Mezi ta patří diabetes 1. typu, často se opakující hypoglykemie či výrazné kolísání glykemie a podmínkou je i dobrá spolupráce s lékařem.

V současné době je v celé České republice přibližně tisíc dětí mladších 18 let, které odpovídají uvedeným indikačním kritériím. Z toho 623 jich je přímo mezi klienty nejsilnější české zdravotní pojišťovny. Počet dětí s diabetem se v České republice v posledních letech blíží hranici tří tisíc. To je více než dvojnásobek stavu z roku 1990. Cukrovka se navíc u dětí projevuje ve stále nižším věku. Lepší zvládnutí nemoci v dětském věku se tak stává jedním z hlavních úkolů současné diabetologie.
       

©2000-2015 Alfa Human Service