Sbírka vynesla rodinám dětí s postižením 159 000 korun

krajskelisty.cz 13. 8. 2014

Částkou 159 367 korun podpořila veřejnost od 25. 11. 2013 do 30. 6. 2014 neziskovou organizaci Společnost pro ranou péči, která pomáhá rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením nebo dítě s ohroženým vývojem. Společnost pro ranou péči provází rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

"Výtěžek sbírky nás potěšil a je dobrou zprávou i pro rodiny: pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou i díky sbírce bez pomoci," říka Mgr. Pavla Matyášová, předsedkyně Společnosti pro ranou péči. Je skvělé, že lidé přispěli na sbírkový účet Společnosti pro ranou péči a podpořili tím rodiny, které využívají službu rané péče. Poradci rané péče vyjíždí do rodin a jejich domovů po individuální domluvě. K překonávání nejrůznějších vzdáleností plně využívají auto, které je pro provoz této terénní služby nezbytné. Poradci s sebou vozí často rozměrné pomůcky a hračky, které pomáhají dětem s postižením v rozvoji jejich dovedností a schopností.

Částka 159 367 korun byla z velké části využita právě k zakoupení automobilu, který bude s poradcem a specialistou na zrak dojíždět do rodin a vyhodnocovat úroveň zrakových schopností u dětí a podporovat jejich psychomotorický vývoj na území celé republiky. Automobil využije i při rozvoji rané péče v Karlovarském kraji. Za zbytek financí budou nakoupeny pomůcky, které byly v polovině roku odcizeny z pracoviště v Olomouci. Tyto pomůcky slouží ke stimulaci nejmenších dětí.

Na nové auto přispěla i Nadace pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka částkou 100 000 korun, za což jí patří velký dík. Patronem první sbírky Společnosti pro ranou péči se stal stříbrný olympionik a mistr světa ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek. "Děkujeme za jeho nasazení ve sportu i za jeho podporu sbírky. Největší poděkování patří i všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou Společnosti pro ranou péči na sbírkový účet, do sbírkových pokladniček nebo v rámci Mikulášské sbírky. Díky takovým lidem může SPRP pomoci zase o něco více rodinám a dětem s postižením," říká předsedkyně společnosti.

Co je raná péče?

Je to soustava služeb a programů, poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Co je cílem rané péče?

Předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.

Proč raná péče?

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství.

Dárci mohou Společnost pro ranou péči můžete podpořit kdykoliv během roku také odesláním DMS DOMOVJEDOMA na tel.: 87777. Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží 27 Kč.

Sbírkové konto SPRP je 244 900 080244 900 080/ 0300.

Pro odeslání finančního daru můžete využít i individuální dárcovství na konto 126 905 243/ 0300.

©2000-2015 Alfa Human Service