Kavárna a výtvarná dílna tvoří pracovní místa pro handicapované

Jihlavské listy 1. 8. 2014

Nová výtvarná dílna a kavárna vytvářejí několik pracovních míst pro lidi se zdravotním handicapem. Otevřeny byly v areálu Jihlavské Terasy.

Projekt nazvaný Umění s handicapem vstoupil do finální fáze v Jihlavských terasách. V areálu někdejší továrny Tesla, kde je budován multifunkční městský prostor, byla otevřena dílna a veřejně přístupná kavárna, kde mají pracovat lidé s fyzickým či mentálním postižením.

Multifunkční areál Jihlavské terasy realizuje společnost Corbada. Po dokončení má disponovat řadou provozů a služeb. Mezi ně patří domov pro seniory, lékařský dům s ambulancemi, hotel navázaný na školicí středisko, objekt administrativy, obchody, fitcentrum či bytový dům s patrovými podzemními garážemi. Vše má být zakomponováno do parkové úpravy.

"Pokračuje také výstavba a rekonstrukce objektu, který je o vývařovně pro celý areál, o vysokoškolských kolejích, prádelně, která bude řešit potřeby areálu i dalších zájemců, anebo o mateřské školce pro padesát dětí…," vysvětlil za realizátory záměru Jiří Havlíček, garant projektu Umění s handicapem.

Tento projekt tvoří kavárna a dílna s galerií. Tyto tři provozy byly slavnostně otevřeny 20. června, zatím ale dočasně v prostorách školicího střediska Jihlavských teras. Nejpozději do roka se podle Havlíčka přestěhují do jiného, pro tento účel budovaného objektu v areálu. Zde bude otevřena definitivní kavárna s galerií, barem, separé posezením a předzahrádkou.

Sociální firma

"Byla vlastně založena sociální firma. To je určité novum, které v naší republice vzniká a je pracovní příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na trhu práce," vysvětlil J. Havlíček na dotaz JL princip projektu Umění s handicapem.

Projekt pro svůj start využil evropské finance. Na vybavení technologie kavárny byla poskytnuta dotace 1.063.845 Kč, z vlastních zdrojů realizátorů k nim bylo doplněno 10 procent prostředků. Tento projekt byl ukončen ke 30. dubnu letošního roku a navazuje na něj úvodní provozní fáze, tedy projekt z oblasti tzv. "měkkých peněz".

V něm byla schválena dotace na provoz ve výši 3.329.818 Kč (bez vlastní spoluúčasti) na dobu 20 měsíců. "Bohužel se ale nepodařilo projekt zahájit dříve, a proto bude dotace krácena na 16 měsíců, tedy vyčerpáme 2.660.854 Kč," vysvětlil Havlíček. Projekt obsahuje nezbytné řídící pozice managera, finančního managera či vedoucího projektu. Jeho podstatou je ale podle Havlíčka vznik pracovních pozic pro samotné handicapované lidi ohrožené sociálním vyloučením. Jsou to koordinátorka galerie (0,5 úvazku), zaměstnanec kavárny (2 x 0,5 úvazku), zaměstnanec dílny (2 x 0,25 úvazku) a zaměstnanec údržby a úklidu (0,4 úvazku).

"Celkem se jedná o 2,4 úvazku s tím, že projekt musí po době svého ukončení, tedy ke 30. červnu 2015, prokázat svoji konkurenceschopnost na trhu a sám si na sebe vydělat. To není vůbec jednoduché," dodává Havlíček.

Kavárna je už nyní v provozu. Otevřeno tu bývá ve všední dny do 19 hodin, o víkendu ještě o hodinu déle. Do roka by si měla najít své klienty a měly by se "vychytat" případné provozní problémy. Poté už má být spolu s dílnou a galerií samofinancovatelná. "V kavárně budeme chtít pořádat také autorská čtení, decentní hudební produkce, cateringy a další akce. V definitivních klenutých prostorách to pak bude ještě lepší, chceme být přínosem pro celý areál," předznamenává Havlíček.

Radost z tvorby

Logo jihlavského projektu Umění s handicapem využívá autentický motiv jednoho z handicapovaných výtvarníků, konkrétně pracovní výkres obličeje. Zatím provizorně umístěnou kavárnu pro úvodní období dotvářely působivé plastiky z dílny Volšové ruce při Domově pro handicapované klienty ve Zboží. Dílna vznikla v roce 2006, klienti tu denně dojíždějí tvořit do prostor v Obecním domě ve tři km vzdálené obci Tis.

Vedoucím jihlavské dílny se stal Jaromír Dubský, který má zkušenosti s technikou hmatového modelování právě z dílny Volšové ruce. "Do nové jihlavské dílny zajíždím každou středu, zatím tu pracují dvě dámy se zrakovým postižením," říká po prvním měsíci provozování dílny. Vytvořená díla mají postupně dotvářet prostředí kavárny. V definitivních prostorách pak budou vystavena ve stálé projektové galerii.

"Činnost dílny se budeme snažit doplňovat další orientací na zdejší organizace, které se věnují práci s handicapovanými. Chceme to ovšem udržet v určité galerijní úrovni, nevytvářet nějaký pel mel," avizuje Havlíček.

Výtvarná činnost může mít podle něho pro lidi vyloučené z běžného pracovního života velký potenciál: "Když jsem byl radním pro sociální oblast, jezdil jsem do domovů pro seniory a viděl jsem, jak tam třeba chlapi dělají nějaké titěrné věci a drobnosti. Mně jich bylo líto. Seznámil jsem se s tím a říkal si - vždyť mohou dělat řemeslnou výrobu, ti chlapi z toho mohou mít radost."

Dílna v Jihlavských terasách chce spolupracovat např. s Tyflocentrem a dalšími sociálně zaměřenými organizacemi. "Ty si samy vytipují ze svých řad vhodné klienty. Počítám, že prostor dáme i dalším organizacím a kroužkům. Něco pojede v části handicapu, ale nebudeme se bránit umožnit využívání dílen za rozumných podmínek i ostatním," avizuje Havlíček.

Axmanova metoda

Otevření kavárny, dílny a budoucí galerie se v Jihlavě účastnili také Štěpán Axman s manželkou, kteří zde prezentovali svoji patentovanou metodu sochařské tvorby pro zrakově postižené umělce. Ta byla po letech ověřování metodicky rozšířena právě i pro lidi s mentálním či kombinovaným handicapem a v dílně bude využívána. Typická je pro tuto metodu jednoduchost výukových postupů, kdy náročnost techniky nebrání autorovi ve výtvarném vyjádření. Pro počáteční výuku není důležité výtvarné nadání, ale základní motorická zručnost a odvaha tvůrce.

Axman v Jihlavě zdůraznil důležitost volnočasového i pracovního uplatnění pro lidi s handicapem: "V Jihlavě vzniká pracoviště, které se má zabývat nejen tím, aby naučilo samotné řemeslo, ale práce se tu budou zároveň prezentovat, což je zatím v ČR výjimečná aktivita."

©2000-2015 Alfa Human Service