Tablety zlepší komunikaci lékařů s neslyšícími

Právo 20. 6. 2014

Ke zlepšení komunikace mezi personálem a neslyšícími pacienty přispěje v nemocnicích Krajské zdravotní na severu Čech pět tabletů. Počítače s dotykovou obrazovkou dostala Krajská zdravotní v rámci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící.

Tablety budou sloužit ke komunikaci mezi lékařem a neslyšícím pacientem prostřednictvím online tlumočníka znakového jazyka přítomného na obrazovce zařízení. "Jsem rád, že Agentura pro neslyšící zahrnula do svého projektu také Krajskou zdravotní. Komunikace mezi lékařem a pacientem je jedna z důležitých částí správné léčebné rekonvalescence, kterou je potřeba neustále zlepšovat. Nezbytná je i u pacientů, kteří neslyší, či mají jiný zdravotní handicap," uvedl náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní Vlastimil Woznica.

Tablety bude mít všech pět krajských nemocnic, v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, které budou označeny nálepkou Bezbariérová nemocnice pro neslyšící.

Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost APPN (Agentura pro neslyšící) a cílem je zlepšení komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních.

Online tlumočnická služba je založena na tlumočení do znakového jazyka na dálku.

Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor.

Zkušební provoz online tlumočnické služby byl v Česku zahájen v říjnu 2008 a od 1. prosince 2011 funguje tato služba nonstop.

©2000-2015 Alfa Human Service