Autismus není rozsudkem nad dítětem

Právo 13. 6. 2014

Autismus je diagnóza, se kterou přijde na svět jedno procento narozených dětí v České republice. "Autismus je jistě nelehký úděl, ale rozhodně není rozsudkem pro dítě a jeho budoucí život," řekla Právu Ludmila Mašková, ředitelka mateřské školy Duha, se speciálními třídami zaměřenými mimo jiné na autismus.

"I ve chvíli, kdy je vyřčena konečná potvrzující diagnóza, je mnoho možností dalšího postupu," uvedla dále ředitelka školky v pražských Košířích, ve které najdou autistické děti odborníky, kteří jim rozumějí.

Přivést na svět zdravého potomka je přáním všech rodičů, které se ne vždy splní. Vývoj dětí s autismem je vždy atypický, ale v každém případě možný. "Duha nabízí pro děti s lehčím stupněm postižení zařazení do běžné třídy," řekla Právu Mašková.

Tam, kde již integrace není efektivní, přichází v úvahu zařazení do specializované třídy. Kolektiv erudovaných odborníků se snaží o komplexní rozvoj autistických dětí, a to s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.

"K tomu by jim od září mělo pomoci i nové prostředí rekonstruovaných prostor školy. Na rekonstrukci je vše připraveno, zaměstnanci Duhy si přizpůsobili i čerpání dovolených, aby mohli být případně k dispozici, ale nic se neděje," posteskla si Mašková.

Stavební úpravy totiž ještě nezačaly. A to i přes fakt, že při letošním zápisu byl již zohledněn vyšší počet volných míst pro přijetí dětí autistického spektra. Příští týden by mělo padnout konečné rozhodnutí ve výběru zhotovitele stavby.

Zřizovatel, městská část Praha 5, i kolektiv mateřinky věří, že rekonstrukce nakonec proběhne tak, aby se rodiče mohli podělit o svůj těžký úděl pečovatelů o autistické děti s profesionálním týmem zaměstnanců školky.

©2000-2015 Alfa Human Service