Internetové mapy jsou poprvé dostupné i nevidomým uživatelům

IT Systems 8. 4. 2014

Nevidomí lidé mají nyní možnost využívat mapy portálu Mapy.cz. Jedná se o světově unikátní počin, kdy jsou běžné mapové podklady automaticky upraveny tak, aby byly po vytištění na mikrokapslový papír čitelné hmatem. Informovala o tom Andrea Vondráková z ČVUT. Nevidomým lidem se otevírá do nynějška nemyslitelná možnost výběru libovolného území v rámci České republiky, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut. Doposud používané postupy výroby těchto map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce.

Samotná myšlenka se zrodila v roce 2007, kdy Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených Tereza na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze - dnešní Středisko podpory studentů se specifickými potřebami ELSA - bylo v úzkém kontaktu se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás a zároveň navázalo těsnější spolupráci se společností Seznam.cz. Po několikaletém úsilí byla vyvinuta metoda generování map, které jsou ve výsledku hmatové, vytvořené na podkladě běžných vizuálních map. Vybraný mapový podklad je podle zásad hmatového vnímání konvertován do grafického dokumentu, který je optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír. Na jeho teplocitlivou vrstvu se předloha natiskne a ve speciálním zařízení pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím tmavé kontury nabudou na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf. Mikrokapslový papír jako finální produkt nebyl zvolen náhodou. Na českém trhu je dostupných několik zařízení pro práci s tímto papírem, například typ P. I. A. F. nebo ZY Fuse. Jiné technologie (jako například Termoform) buď nenabízejí jednoduchou a rychlou práci, anebo nejsou v České republice dostatečně rozšířeny.

©2000-2015 Alfa Human Service