Prevence je levnější než léčba

Profit 14. 4. 2014

Počet klientů, kteří vyžadují preventivní vyšetření, se v poslední době neustále zvyšuje. Ve většině případů je důvodem chronická únava a přepracovanost, říká primářka MU Dr. Dubravka Jaganjacová, Ph. D., ředitelka firmy SPONDEO provozující ambulantní odbornou ordinaci.

- Jste zároveň manažer a zároveň lékař. Je těžko spojit tyto dvě role, nebo se navzájem podporují?

Myslím si, že tyto dvě role, tedy lékaře i manažera, je v oboru zdravotnictví obzvlášť těžké skloubit. Už jen z toho důvodu, že je zdraví člověka velmi komplexní pojem. Dle World Health Organization (WHO ) se jedná o "stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Samotná role lékaře vyžaduje mnoho dovedností, počínaje získáváním nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností, dále dodržováním předepsaných zákonných norem, vyhlášek a pravidel. Neméně důležitou roli hraje schopnost komunikace s pacientem a kolegy, protože medicína je týmová práce. Role dobrého lékaře je především v umění zhodnotit celkový stav pacienta a tím nejlepším způsobem mu poskytnout péči. Právě z důvodu tohoto velmi citlivého a komplexního přístupu k pacientovi je management ve zdravotnictví obzvlášť složitý. Fungující management nejen umožňuje vykonávat kvalitní lékařskou činnost, ale zároveň ji může zjednodušit. Manažerská doporučení jsou často v rozporu s lékařskou etikou a sociální problematikou, kterou s sebou zdravotnictví jako obor nese. V takových situacích se pozná dobrý lékař a zároveň manažer. Jsem toho názoru, že lékař vždy musí dbát na etický kodex a vnímat a respektovat sociální status pacienta, ve kterém se nachází. V takových situacích je role lékaře manažera složitější. Skloubit je však rozhodně lze, zejména pro zlepšení zdraví pacienta, které je vždy na prvním místě.

- Obvykle se manažeři na vedení lidí a organizací dívají pohledem ekonoma, technika. Na co vy kladete důraz a jakým způsobem pracujete s lidmi?

Já osobně se vždy na lidi dívám v první řadě pohledem člověka. Jsem přesvědčena, že lidskost, korektnost a respekt musejí být základem každé komunikace.

- Zaměřujete se v ordinaci na civilizační choroby. Jaké nejčastější potíže řešíte?

Nejčastější potíže jsou v oblasti srdečně-cévních onemocnění, předčasné aterosklerózy a jejích komplikací, obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, revmatické onemocnění, chronický únavový syndrom, nádorové onemocnění – zejména rakovina plic, syndrom vyhoření, deprese. Jsou to onemocnění, o kterých velmi často klienti ani nevědí. Přijdou původně kvůli úplně jiným problémům, například chtěli by operaci křečových žil, protože je bolí nohy. Žíly křečové tam doopravdy jsou, ale skutečný a daleko nebezpečnější problém je ischemická choroba dolních končetin, která v podstatě vyvolává uvedené zdravotní potíže a je velmi šikovně maskována křečovými žilami. Z důvodu sedavého zaměstnání, éry počítačů, aut a mobilních telefonů se neustále méně a méně pohybujeme. Produkt tohoto nezdravého životního režimu je nadváha až vysoký stupeň obezity, která se velmi obtížně koriguje a řeší. Další, až zarážející, je navyšující se počet velmi mladých lidí se zvýšenými hodnotami krevního tlaku. Zde se ale nejedná o "white coat phenomenon". V takových případech dost bojujeme s léčbou, protože klienti udávají že "nic špatného necítí", a tak ani nevidí důvod léčby a pravidelných návštěv lékaře. To samé vidíme v případě metabolických chorob, zvlášť u poruch metabolismu tuků, které "nebolí". Troufám si říct, že dnes v ordinaci častěji než simulanty potkávám ty, kteří o svém onemocnění nevědí či ho popírají. Lidé nechtějí být nemocní, protože se mnohdy bojí, že přijdou o zaměstnání.

©2000-2015 Alfa Human Service