Ukázka moderních komunikačních pomocníků

Haló noviny 20. 3. 2014

Mobil, který pomáhá nevidomým. Speciální »brýle«, jež pomohou tělesně handicapovaným. Tablet v nárazuvzdorném provedení, který podpoří rozvoj postižených dětí. Příklady novinek z oblasti informačních a komunikačních technologií, s nimiž se o víkendu seznámili účastníci konference INSPO 2014. Jednalo se již o 14. ročník.

Ovládání počítače a domácích spotřebičů ústní myší... Nabitý sál pražského Kongresového centra se zaujetím poslouchal informace zástupců firmy, která vyrábí tyto inteligentní kompenzační pomůcky. V jiném příspěvku pak Tomáš Zdechovský informoval, že »schopnost mozku se dá zlepšit - díky metodě mentálního tréninku«. Tyto tréninky mohou prý pomoci seniorům, sportovcům, manažerům, lidem po úrazech, dobré zkušenosti mají i lidé po mozkové mrtvici.

Milan Novotný seznámil s mezinárodní sociální sítí Disway, která shromažďuje informace o cestování pro handicapované. Jedná se o sdílenou službu s běžnými sociálními sítěmi, která má již několik set účastníků. Jedná se o neziskový projekt, který může propojit na miliardu zdravotně znevýhodněných – ti přece také chtějí cestovat, vysvětlil Novotný. Velkou pozornost připoutal Radek Šimko s tzv. Google Glass. Představme si jakési »brýle«, které umožní fotografovat a natáčet video hlasovým ovládáním, či pohybem hlavy a očí jiné praktičnosti. Dobrý pomocník pro tělesně postižené, jenž však prozatím není na trhu. Zato Tomáš Staník v další přednášce předvedl princip tzv. vzdáleného asistenta, kdy nevidomý prostřednictvím chytré aplikace v mobilu využije zrak svého přítele nebo rodinného příslušníka – na dálku. Služba by měla být k dispozici od června letošního roku. Konference INSPO tedy nepřináší informace jen o vyvíjených produktech, ale také o již dostupných technických pomocnících.

Všechny služby více přibližovat všem

»Pravidelně se účastním těchto zajímavých akcí,« řekla naší zpravodajce Anna Machová, odborná pracovnice Národní knihovny ČR. Naše veřejné knihovny začaly už před 40 lety zpřístupňovat pro nevidomé čtenáře zvukové knihy z Macanovy knihovny, uvedla zkušenosti ze svého oboru. A samozřejmě se tyto služby nadále prohlubují a konkrétně pražská NK zpřístupňuje své aktivity mj. i zrakově postiženým čtenářům. »Nově budované knihovny jsou bezbariérové, webové stránky knihoven jsou tzv. blindfriendly,« doplnila další prvky toho, jak se veřejné knihovny přibližují každému čtenáři.

Živo bylo nejen v hlavním jednacím sále na dopoledním bloku přednášek, ale také v předsálích, kde se prezentovaly firmy vyrábějící nebo vyvíjející moderní informační a komunikační technologie využitelné pro handicapované. Letos to byly především mobilní aplikace. Mezi vystavujícími bylo i Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky z Masarykovy univerzity Brno. Nikoli náhodou tato univerzita přitahuje velký zájem handicapovaných studentů z celé republiky. »Máme velký fond knih a učebnic pro nevidomé, a vymýšlíme, jak pomoci našim handicapovaným studentům,« řekl naší zpravodajce Jiří Pecl. Na letošním INSPO univerzita předvedla elektronický publikační formát pro zpřístupnění informací čtenářům s omezeními v získávání informací tradičními kanály, tzv. hybridní knihu. Tento produkt vstoupil již do třetí generace a slouží zrakově a sluchově postiženým.

Účastníci se v odpoledním čase rozprchli do tří sekcí, kde probírali témata jako přístupnost webu (přístupná veřejná správa a veřejné služby), možnosti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením či technologie pro uživatele se sluchovým postižením. Monika Jindrová z neziskovky Orbi pontes, která pracuje ve prospěch neslyšících, se Haló novinám pochlubila, že organizace byla za zpřístupnění botanické zahrady v Praze neslyšícím (se simultánním přepisem mluveného slova průvodce na tablety) nominována na Cenu Mosty.

V průběhu konference byl vyhlášen 10. ročník literární soutěže pro autory se zdravotním postižením Internet a můj handicap. Letos došlo rekordních 68 příspěvků. Jaroslav Winter, jeden z organizátorů INSPO 2014, neskrýval spokojenost, že letošní účast byla nejvyšší ze všech ročníků a splnila zadání: seznámit s nejmodernějšími pomůckami ulehčujícími běžný život handicapovaných spoluobčanů.

Konferenci pořádalo BMI sdružení s podporou Nadace Vodafon. Více na www.inspo.cz.

©2000-2015 Alfa Human Service