Místo psaných knih si lidé s postižením zraku půjčují MP3 nahrávky či kazety

Bruntálský a Krnovský deník 10. 3. 2014

Ostrava -Lidé, kteří přišli o zrak úplně nebo jej mají poškozený natolik, že nemohou číst, to v životě jednoduché určitě nemají. Už bezmála čtyři desetiletí se jim život snaží usnadnit i zvukové oddělení ostravské městské knihovny.

Ta už v roce 1975 zareagovala na nabídku KTN K. E. Macana v Praze a zřídila nové oddělení, Zvukovou knihovnu. "Dnes toto oddělení Knihovny města Ostravy nabízí kromě půjčování zvukových knih také zásilkovou a donáškovou službu i další aktivity. Například koncerty, besedy, hmatové výstavy a pořádá i Dny umění nevidomých na Moravě," říká Blanka Getvertová, která ve zvukové knihovně pracuje už dlouhá léta.

Jak dodává, všichni sice tuší, že člověk, který nevidí, to má v běžném životě velmi složité. Už ale ne všichni si uvědomují, že tito lidé mají i hodně omezené možnosti, jak trávit volný čas.

Kazety "vymírají", nastoupily MP3

V předchozích desetiletích si návštěvníci zvukové knihovny domů odnášeli magnetofonové kazety. V posledních letech je ale vytlačují MP3 nahrávky. Technika jde kupředu. Zpočátku byli lidé ke knihám, které si odnášeli v podobě cedéček, nedůvěřiví.

"Teď už ale většina našich návštěvníků dává přednost MP3. Na magnetofonových kazetách se navíc podepsaly dlouhé roky přehrávání a některé jsou už výrazně poškozené," vysvětluje Blanka Getvertová. V současnosti ostravská zvuková knihovna nabízí 3,9 tisíce titulů na MP3, což už je více než na kazetách. Zvuková knihovna má v současnosti už více než tři sta registrovaných členů. Ti si mohou MP3 či kazety půjčovat v pondělky a úterky. Vrátí knihy, které už si poslechli, a půjčují si nové. "Kromě už zmíněných prvních dvou dnů pracovního týdne si v dalších dnech vyčleňuji čas na individuální návštěvy. Využívají je například lidé, kteří kromě zrakového postižení mají i pohybový handicap. Při běžném provozu bych se jim nemohla dostatečně věnovat. Proto využíváme individuální návštěvu, kdy je k nám přivezou příbuzní nebo známí a máme na sebe dostatek času," vysvětluje Blanka Getvertová.

Co se půjčuje nejčastěji? Podle knihovnice se trend v poslední době mění. Dříve se lidé hodně půjčovali vesnické a ženské romány, z autorů třeba Jindřicha Šimona Baara, Karla Klostermanna či Karolínu Světlou. "Ten výběr je hodně ovlivněn věkem. Někteří z těch starších posluchačů už nejsou mezi námi a ti mladší si logicky vybírají i jiné autory. Hodně se půjčují knihy od Daniely Steelové, Barbary Woodové, poměrně velký boom zažívají severské detektivky. Muži si častěji vybírají knihy válečné, literaturu faktu a špionážní tématiku. Tam je jedničkou pořád Frederick Forsyth, hodně půjčované jsou i nahrávky knih, které napsal Johannes Mario Simmel," upřesňuje Blanka Getvertová. Jak také upozorňuje, velmi důležitým činitelem, zda posluchače kniha zaujme, či nikoliv, je hlas toho, kdo ji načetl. "Někomu nesedí hlas či intonace vypravěče, a přestože je kniha zajímavá, nenalákájej a odloží ji. Všeobecně oblíbeným načitatelem byl dříve Richard Honzovič, velmi příjemný hlas má i Heda Čechová. Obdobné to je v případě herce Vlastimila Zavřela a mnoha dalších," vysvětluje knihovnice. Nejen zájem o knihy Blanka Getvertová nejen půjčuje knihy ve zvukové knihovně, ale snaží se šířit osvětu i mezi zdravými. Například zve na návštěvy studenty základních a středních škol. "Myslím, že v oblasti péče o lidi s různým postižením pořád je co zlepšovat. Někdo neví, jak se k nim chovat. Jestli jim má nabídnout pomoc, nebo ne. Mladí lidé nezatížení minulostí by mohli svým přístupem hodně pomoci, a proto se jim snažím předávat své postřehy a zkušenosti," míní knihovnice. Jak jsem se několikrát sám přesvědčil, sympatická a dobře naladěná knihovnice nejen půjčuje kazety či MP3, ale když je čas, dokáže s návštěvníky probrat i to, co je trápí. "Knihovna je pro ně často jednou z mála příležitostí, kde si popovídat. Snažím se nejen poradit při výběru zvukových knih, ale často dojde i na jiná témata, která přináší život. Je důležité umět naslouchat. Myslím, že i to k té mé práci v knihovně patří," dodává Blanka Getvertová.

©2000-2015 Alfa Human Service