Služba pro neslyšící

Veřejná správa 27. 2. 2014

Mobilní technologie: Znakový jazyk se můžete učit i s pomocí mobilu.

Znakujte s námi znakovka.frpsp.cz se jmenuje aplikace pro chytré telefony typu Android, která uživatelům nabízí materiál pro výuku českého znakového jazyka. Skládá se ze tří částí: slovníku, výukové sekce a kvízů, v nichž si mohou uživatelé procvičit nabyté znalosti. Aplikace vznikla v rámci projektu Federace rodičů a přátel sluchově postižených a společnosti Inmite, který podpořila Nadace Vodafone, a je k dispozici volně ke stažení.

Ve slovníku a výukové části je 1339 pojmů a 165 výpovědí v českém znakovém jazyce. Materiál je rozdělen do dvaadvaceti témat a v rámci toho na pět úrovní obtížnosti, které respektují vývojovou úroveň dítěte. Uživatelé si tedy mohou rychle vyhledat slovíčko a jeho ekvivalent v českém znakovém jazyce nezávisle na jakémkoliv dělení, nebo se mohou učit znakový jazyk systematicky podle postupně se zvyšující obtížnosti. Aplikace nabízí tři typy kvízů opět dělených podle úrovně obtížnosti. Primárně je aplikace určena pro slyšící rodiče a příbuzné neslyšících a nedoslýchavých dětí ve věku 0–4 roky. Dále odborníkům a studentům v profesích, které předpokládají kontakt s dětmi se sluchovým postižením. Ocení ji rovněž příbuzní a přátelé neslyšících a nedoslýchavých lidí, kteří se dorozumívají českým znakovým jazykem, ale i široká veřejnost se zájmem o český znakový jazyk a svět sluchového postižení.

Aplikaci si lze stáhnout zdarma v Google Play na https://play.google.com/ store/apps/details?id=cz.frpsp.znakovka.android.

©2000-2015 Alfa Human Service