Osoby, které jsou držiteli mimořádných výhod a dočasných průkazů OZP, si musí zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP a to v období od 1. 4. do 31. 12. 2015. V případě, že platnost průkazu je do 1. 4. 2015, lze dočasný průkaz OZP vyměnit až po výše uvedeném datu. Není tedy třeba aby držitele dočasného průkazu OZP s platností do 1. 4. 2015 ihned žádali o výměnu. Úřady práce doporučují, aby využili volnější kapacity až po tomto termínu. 

1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazu mimořádných výhod na průkaz OZP. Znamená to tedy, že Úřad práce nebude zahajovat správní řízení z moci úřední a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u klientů. Každý klient si tedy musí sám zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky a to od 1. 4. 2015.

Komu bude vydán nový průkaz OZP?

  • Držitelé platného průkazu mimořádných výhod – Mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P)
  • Držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12: 2013 – Nárok na průkaz OZP mají po dobu, na kterou jim Úřad práce ČR přiznal nárok na předchozí průkaz

Co je potřeba vzít sebou na Úřad práce ČR?

  • Průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP
  • Aktuální pasovou fotografii
  • Občanský průkaz

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením

Od 1. 1. 2015 si mohou klienti zvolit, zda má být na průkazu uveden symbol označení osoby

  • s úplnou hluchotou,
  • praktickou hluchotou,
  • osoby hluchoslepé
  • úplně nevidomé,
  • prakticky nevidomé. 

Klienti mohou tuto volbu provést při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP.

Celá tisková zpráva o vydávání průkazů OZP mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové ke stažení.