Archiv rubriky: Vzdělání a integrace

Aktivity pro starší děti s PAS – recenze knihy

Předmětná publikace podporuje rodiče a jejich děti s poruchou autistického spektra prostřednictvím jednoduchých cvičení k rozvíjení představivosti, k prohlubování vnímavosti a citlivosti sami k sobě. Cvičení jsou použitelná především doma v prostředí bezpečí, jsou však vhodná i k nácviku v malé skupině. Pro domácí využití doporučuji předmětná cvičení využit pro společnou práci rodičů a dětí. 

Přečtěte si více

Profil na jednu stránku

Jeden z nástrojů, který může asistent při předávání informací směrem k rodičům využívat, je metoda vycházející z tzv. „Profilu na jednu stránku“. Profil na jednu stránku vytvořilo občanské sdružení Rytmus. Je to...

Přečtěte si více

Dítě a asistent

Již jsme zmiňovali jak přínosný a důležitý může být pro dítě se zdravotním postižením psychorehabilitační pobyt. Rádi bychom se nyní zaměřili na vztah dítěte a jeho asistenta v rámci psychorehabilitačního pobytu. V rámci...

Přečtěte si více
načítání