Archiv rubriky: Vzdělání a integrace

Profil na jednu stránku

Jeden z nástrojů, který může asistent při předávání informací směrem k rodičům využívat, je metoda vycházející z tzv. „Profilu na jednu stránku“. Profil na jednu stránku vytvořilo občanské sdružení Rytmus. Je to...

Přečtěte si více

Dítě a asistent

Již jsme zmiňovali jak přínosný a důležitý může být pro dítě se zdravotním postižením psychorehabilitační pobyt. Rádi bychom se nyní zaměřili na vztah dítěte a jeho asistenta v rámci psychorehabilitačního pobytu. V rámci...

Přečtěte si více
načítání