Archiv rubriky: Informace o typech zdravotního postižení

Příčiny vzniku ADHD

Jedná se o poruchy, které vznikají v průběhu časného vývoje a zrání centrální nervové soustavy, tedy poruchy vrozené resp. časně získané, které dítě z velké části samo nemůže ovlivnit. Nevhodná či nedostatečná výchova v rodině...

Přečtěte si více

Terminologie ADHD

ADHD je zkratka označení vycházejícího z terminologie Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM – IV) – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, které bývá překládáno jako syndrom...

Přečtěte si více

Nádorová onemocnění

Diagnostika nádorových onemocnění u dětí Diagnostika dětských nádorových onemocnění je obtížnější než diagnostika u nádorů dospělých. Samotné vyšetřování začíná klasickým fyzikálním vyšetřením, jak ho děti znají třeba z...

Přečtěte si více

Kombinované postižení

Kombinované postižení může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu. Stručný průběh charakteristiky onemocnění Nejčastější příčina vzniku kombinovaného postižení je poškození...

Přečtěte si více

Fyzické postižení

Stručná funkční charakteristika Poškození může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu. Poruchy pohybového ústrojí se mohou projevovat jako: deformity omezení hybnosti kloubů...

Přečtěte si více

Mentální postižení

Stručná funkční charakteristika Mentální postižení může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu. Označení mentální retardace se váže na tato kritéria: inteligenční kvocient...

Přečtěte si více

Zrakové postižení

Stručná funkční charakteristika Zrakové postižení zahrnuje samotné poškození či oslabení zrakového orgánu (oka) nebo poškození centrální nervové soustavy. Poškození nebo oslabení zrakového orgánu (oka) se daří mírnit,...

Přečtěte si více

Sluchové postižení

Vznik sluchové vady Důsledky vzniku sluchové vady jsou ovlivněny mnoha faktory: typem, stupněm a dobou vzniku sluchové vady včasnou diagnostikou a následnou odpovídající pedagogicko-výchovnou péčí rodinným i širším sociálním...

Přečtěte si více

Metabolická onemocnění

Stručná funkční charakteristika onemocnění: Metabolické onemocnění je způsobeno nedostatečnou funkčností metabolismu a následnou poruchou látkové výměny a  s druhotným poškozením některých orgánů či funkčních systémů. Do této...

Přečtěte si více
načítání