Archiv rubriky: Rodina a sdílená péče

Jak začít s péči o babičku?

Je důležité znát „babiččin“ skutečný zdravotní stav. Stěžejní je, zda je opečovávaný schopen se o sebe alespoň „základně“ postarat, či nemá nějaké větší zdravotní problémy (např. cukrovka) nebo psychické problémy, úroveň...

Přečtěte si více

Informovaný souhlas – vzor

Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů) Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Název zdravotního výkonu:   Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu:   Informace o potřebném...

Přečtěte si více

Co je informovaný souhlas

Informovaný souhlas (neboli poučený souhlas) je forma informovaného rozhodnutí, kterým vyjadřujeme souhlas s určitou skutečností, respektive o provedení určitého úkonu. S pojmem informovaný souhlas se setkáváme především ve...

Přečtěte si více

Potřeby pečující rodiny

Potřeby pečujících osob se neliší od potřeb většinové populace, ale v důsledku speciální péče, může být naplňování některých z nich problematické. Vyjdeme-li z definice například Maslowovy hierarchie potřeb, pak na úrovni...

Přečtěte si více

Co je neformální péče

Neformální dlouhodobá péče je charakterizovaná jako péče v rodině, kde pečujícími jsou příslušníci rodiny opečovávaného nebo jeho přátelé. Ve většině případů se jedná o laickou péči bez specifického odborného vzdělání. Současně...

Přečtěte si více
načítání