Končí doba, ve které jsme všichni zažili téměř tři měsíce nouzového režimu. Ze dne na den jsme museli změnit své zvyky a začít žít jinak. Zůstat doma. O to více vystoupilo na povrch téma vlastní soběstačnosti i pomoci jak blízkým, tak okolí. I proto bychom vás rádi upozornili na iniciativu ŽÍT DOMA.

„Iniciativa ŽÍT DOMA vychází z předpokladu, že většina z nás chce žít doma. I když na vše sami nestačíme. Nedokážeme si představit, jak to zvládneme. Žít doma může pomoci pečovatelská služba. ŽÍTDOMA.cz“.

Informační stránky ŽÍTDOMA.cz byly vytvořeny jako zdroj informací na podporu změn v nastavení pečovatelských služeb s cílem podpořit možnost žít doma, i v případě závislosti na pomoci další osoby.

Institut sociální práce, z.s. usiluje o zvýšení dostupnosti pečovatelské služby potřebným osobám v lokalitě její působnosti tak, aby už předčasně nemusely vyhledávat pomoc pobytových služeb, např. domů pro seniory nebo se plně spoléhat na obětavou péči svých blízkých.

Stojíte před rozhodnutím, zda zvládnete i přes zhoršení zdravotního stavu i nadále žít doma?

Váháte, zda zvládnete péči o svého blízkého v domácím prostředí?

S odpovědí na tyto otázky vám může pomoci iniciativa ŽÍT DOMA a informace, které naleznete na jejich webových stránkách. K vizím ŽÍT DOMA mimo jiné patří, že:

  • Za základ důstojnosti člověka považují možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, je vaše závislost na podpoře vysoká.
  • Sociální službu vnímají jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc rodiny, přátel, místní komunity) uživatele. Vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je.
  • Jsou přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života.
  • Podporují a upřednostňují řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří.
  • Smysl plánování poskytování služby spatřují ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby mohl žít běžný život při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti.

Zdroj:

ŽÍT DOMA