1. Je důležité znát „babiččin“ skutečný zdravotní stav. Stěžejní je, zda je opečovávaný schopen se o sebe alespoň „základně“ postarat, či nemá nějaké větší zdravotní problémy (např. cukrovka) nebo psychické problémy, úroveň komunikace, kterou zvládne, zda nezapomíná či nemá nějaké další problémy. Nejdůležitější je však to, co si blízká osoba opravdu přeje.
  2. Pokud uděláte rozhodnutí o péči v domácím prostředí, kontaktujte sociální odbor, kde dostanete rady ohledně příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Také dostanete informace, jaké jsou možnosti péče v daném místě s přihlédnutím buď k domácí, nebo ambulantní formě péče. Důležitým bodem je také informace, jak postupovat v případě nesvéprávnosti babičky, v případě jednání s úřady. Pracovník by měl poskytnout rady a vysvětlení postupu v případě jejího zastupování po občanskoprávní stránce.
  3. Po konzultaci se sociálním pracovníkem a také s babičkou (pokud to zdravotní stav umožňuje) je důležité si určit, jaký typ péče chcete. Zda budete pečovat na celý úvazek, nebo chodit do zaměstnání a na jaký úvazek. Velmi záleží na tom, zda jste na pečování úplně sami, či se o péči můžete podělit s rodinnými příslušníky.
  4. V případě péče v domácím prostředí, existuje možnost zařídit pomoc pečovatelské služby v podobě terénních pracovníků, kteří v případě vaší nepřítomnosti navštíví seniora doma a pomohou s hygienou či dohlédnou na správnou aplikaci léků a zdravotní stav. Případně je možné zajistit dovoz jídla až domů. V případě propuštění z nemocnice může lékař nařídit domácí péči, kdy domů dochází sestra a kontroluje zdravotní stav pacienta. Možností jsou i ambulantní služby (např. denní stacionáře), kde je klient umístěn jen přes den.

Pokud se rozhodneme o babičku pečovat sami doma, je potřeba se na to dobře připravit. Po delší době nepřetržité péče, začnou každému docházet síly, jsme vyčerpaní a vyhořelí. V tomto momentě se nabízí možnost odlehčovacích služeb, které nám s péčí pomohou a uvolní nám čas, který můžeme věnovat sami sobě. Můžeme rozvíjet sami sebe, dopřát si relax a načerpat novou sílu a motivaci. Avšak tyto služby nejsou vždy v každém regionu dostupné a jsou zpoplatněny, proto nemusí mít každý možnost si je dovolit.

Nelze opominout i finanční stránku této péče. Je dobré podat žádost o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo invalidní důchod. Veškeré odlehčovací služby jsou zpoplatněny, ale díky těmto příspěvkům si je může senior hradit „sám“ a rodinný rozpočet to tolik nezatíží.

Pokud se na péči sami necítíte, nedávejte si to za vinu a neberte to jako vlastní selhání. Pečovat o blízkého člověka na sklonku jeho života není lehkým úkolem. Z tohoto důvodu existují domovy důchodců, domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo domovy se zvláštním režimem. Umístění blízké osoby do takového zařízení je mnohdy běh na dlouhou trať, jelikož podáním a přijetím žádosti to nekončí, ba naopak. V dnešní době je takových zařízení nedostatek a na umístění seniora se čeká mnohdy opravdu velmi dlouho. Proto by nám i s tímto, měl vypomoci sociální pracovník soc. odboru, který vám zajistí kontakty na tato zařízení.