Mám pochybnosti o zdravotním stavu svého blízkého? (seniora, nemocného blízkého) Kam se mám obrátit?

Obraťte se na svého praktického lékaře. Při podezření na neobvyklé chování, demenci nebo Alzheimerovu chorobu je vhodné rovněž podstoupit neurologické a další vyšetření v závislosti na podezření, dle druhu zdravotního postižení či oslabení (psychologické, psychiatrické, rehabilitační apod.).  Kontakt na nejbližšího neurologa, Alzheimer centrum nebo testovací centrum vám poradí váš praktický lékař.

Můžeme využívat nějakou dostupnou sociální či zdravotní službu (zdarma) v domácím prostředí?

Lze využívat pečovatelskou službu. Ze zdravotnických služeb se jedná o domácí zdravotní péči, což je péče výhradně požadovaná (praktickým) lékařem či zdravotnickým zařízením (standardní domácí péče) a je hrazena zdravotní pojišťovnou (VZP, OZP, VOJ ZP, ZP MVČR, aj.) tato péče je zahájena i ukončena na pokyn lékaře v max. rozsahu 3× 1 hod. denně – 7× týdně. Nejčastěji se jedná o odborné úkony, které vyžaduje zdravotní stav pacienta a nelze je poskytnout laikem (např. péče o bércové vředy, proleženiny, permanentní katetry, stomie, odběry krve, kontrola krevního tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí).

Lékař (specialista, jiný odborník) nám napsal diagnózu, které nerozumíme. Kam se můžeme obrátit?

Ideálně kontaktujte svého lékaře či specialistu a požádejte jej, aby vám diagnózu a důsledky z ní plynoucí diagnózu a důsledky z ní plynoucí vysvětlil, pro vás co nejpochopitelněji. Ptejte se a neostýchejte se, když vám nejsou některé odborné termíny zcela jasné! Vhodné je též prolistovat odbornou literaturu či časopis (opravdu odbornou nikoli bulvární články z internetových serverů). V případě, že vám diagnózu stanovil některý specialista, kontaktujte praktického lékaře a nechte si diagnózu vysvětlit od něj.

Kam se mohu obrátit v případě potřeby kompenzačních pomůcek (berle, chodítka, vozíky, polohovací postele)?

Nejlépe po poradě s praktickým nebo odborným lékařem či sociální pracovnici. Pomůcky poskytují 1. Prodejny kompenzačních pomůcek – na základě poukazu od lékaře  nebo i bez něho si můžete zajistit potřebnou pomůcku. V případě poukazu je pomůcka poskytována zdarma či za částečnou úhradu. Pomůcka vám zůstává v trvalém užívání. Kontakty na prodejny jsou k dispozici v lékárnách, u praktických nebo odborných lékařů či na internetu.

2. Půjčovny kompenzačních pomůcek se specializují na pomůcky nákladnější jako jsou chodítka, polohovací postele, antidekubitní podložky,  wc mísy atd. Tyto pomůcky si můžete za úplatu půjčit v době domácí péče, po jejím ukončení pomůcku vracíte půjčovně zpět. Kontakty na půjčovny kompenzačních pomůcek získáte u praktického lékaře nebo sociálních pracovnic na místním úřadě nebo u jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb.