AfaSlovník je první aplikace v Česku, která učí pacienty po mrtvici mluvit. Umožňuje uživatelům samostatné domácí procvičování a sledování svých výsledků.

Doposud měli pacienti k dispozici pomůcky převážně v papírové podobě a léčba byla podmíněna přítomností druhé osoby – logopeda nebo pacientova blízkého.

AfaSlovník je tak revoluční pomůckou, která umožní pacientům samostatně a zábavně procvičovat. Po měsících testování byla aplikace spuštěna do ostrého provozu symbolicky k Evropskému dni logopedie 6. března. Doprovázela ji osvětová kampaň věnovaná afázii, jejíž tváří je zpěvák a herec Václav Neckář, který si tímto onemocněním sám prošel.

„AfaSlovník slouží pacientům s narušenou komunikační schopností, jako měl pan Neckář, k intenzivní terapii. Ta je nezbytná v průběhu celého onemocnění a klíčová především v prvních dvou měsících. Afatik může trénovat řeč na každodenní bázi z pohodlí domova v době, kdy není na terapii u klinického logopeda. Krom toho může logoped zadat pacientovi v aplikaci domácí cvičení na míru a ve statistikách monitorovat úspěšnost jeho plnění,“ vysvětluje Lucie Macková, spoluautorka AfaSlovníku a logopedka ve FN Královské Vinohrady. A doplňuje: „Intenzivní léčba afázie tak pomáhá snižovat pacientovy obtíže při komunikaci, a eliminuje riziko, že by se kvůli stresu z neschopnosti komunikovat izoloval od společnosti. Naopak pomáhá k rychlejšímu návratu do běžného života.“

Aplikace je rozdělená na slovníkovou část a testy, a po celou dobu pacienty provází hlas Gustava Bubníka, mimo jiné dabéra Toma Cruise a Charlieho Sheena. Pacientům a logopedům slouží statistiky ke sledování pokroku a problematických oblastí.

Aplikace, jejíž vývoj podporuje Nadace Vodafone, dosáhla před oficiálním spuštěním na 1200 uživatelů z řad pacientů i logopedů. Je možné ji získat na Afaslovník.

Autor: Jaroslav Winter

Odkaz na video Václav Neckář a AfaSlovník pomáhají v boji s Afázií