Technologie na bázi umělé inteligence mají obrovský potenciál posílit lidskou vynalézavost, aby pomohla zlepšit životy nás všech a zejména těch, kteří jsou nejzranitelnější. S jejím rozvojem už dnes vznikají přelomová řešení, která pomáhají zlepšovat život lidem se speciálními potřebami .

Na konferenci INSPO 2019 některá z těchto řešení představil Hector Minto, expert Microsoftu pro přístupnost.

Například projekt Seeing AI vede v Londýně Saqib Shaikh, softwarový inženýr Microsoftu, který je nevidomý. Díky síle cloudu a umělé inteligenci vytvořil volně dostupnou aplikaci, která lidem se zrakovými problémy ulehčuje běžný život tím, že mění vizuální svět na akustický. Aplikaci stačí namířit na objekt, který vás zajímá, a ona zvukově popíše, co vidí.

Seeing AI dokáže například přečíst menu v restauracích, identifikovat peníze, nebo poznat přátele a lidi okolo vás. Například jeden nevidomý učitel naučil program poznávat své studenty. Když namíří telefon proti dveřím, začne aplikace postupně říkat jména studentů, kteří vcházejí do třídy.

S překonáváním jazykových bariér zase pomáhá řešení Microsoft Translator, které lidem se sluchovým omezením slouží jako dodatečný komunikační nástroj. Na americké Rochester Institute of Technology tvoří neslyšící studenti téměř desetinu školní populace, a proto během školních přednášek používají program Presentation Translator.

Ten v rámci programu Powerpoint nabízí živě funkci, která s využitím umělé inteligence rozpozná mluvenou řeč a okamžitě ji převádí na psaný text, který studenti vidí v počítačích nebo mobilech. Pokud studentům například vyhovuje jiný jazyk než angličtina, mají možnost překladu na svých zařízeních do více než 60 jazyků.

Obě tyto aplikace – Seeing AI a Microsoft Translator – jsou ve verzi pro iOS volně ke stažení na  AppStore.

Aby podpořila vývoj inovativních řešení na bázi umělé inteligence, vyhlásila společnost Microsoft grant AI pro život bez bariér (AI for Accessibility). V jeho rámci je připravena suma 25 milionů dolarů.

Tento grantový program je určený vývojářům, neziskovým organizacím, akademickému sektoru, vědcům a vynálezcům, aby mohli své nápady a myšlenky posouvat dále k realizaci.

V první fázi se program AI pro život bez bariér soustředí na tři oblasti: zaměstnání lidí se znevýhodněním, zlepšení jejich každodenního života a přístupu k informacím.

Více informací o grantovém programu Microsoft.

Přednášku Hectora Minto můžete zhlédnout na YouTube.

Použité zdroje: Helpnet.cz

Autor článku: Jaroslav Winter