Benetronic s.r.o. je česká společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem vlastních inteligentních kompenzačních pomůcek a poskytováním odborných a specializovaných služeb v terénu – ve zdravotnických zařízeních a domácnostech.

Její pomůcky pomáhají uživatelům při práci, studiu nebo při ovládání počítače, mobilního telefonu, televize, světla, topení, zvonku, při alternativní komunikaci, vyjadřování pocitů, atd. To vše je umožněno speciálním způsobem, jaký si uživatel přeje, jaký mu vyhovuje, jaký si zvolí – ­pomocí dechu, dotyku, hlasovými povely, mimikou, jazykem, kamerou, apod. 

Tyto chytré pomůcky mohou využívat lidé s centrální mozkovou příhodou, roztroušenou sklerózou, genetickými dispozicemi, po úrazech, se svalovou dystrofií, atrofií, lidé s nádorovým onemocněním, lidé vyššího věku, lidé se speciálními potřebami  apod.

Na konferenci INSPO v březnu 2019 v Kongresovém centru Praha představila společnost Benetronic mimo jiné nové technické řešení „Chytrá asistence“, které využívá umělou inteligenci.

Vyfocením technického zařízení v místnosti, například televize nebo „světla“, dojde k automatickému nastavení inteligentní kompenzační pomůcky MouthMouse a Benetronic tak, že je možné poté tuto vyfocenou televizi nebo světlo prostřednictvím inteligentní pomůcky ovládat dechem, dotykem, pohybem úst, jazykem, hlasem a kombinací těchto způsobů, přičemž tyto způsoby ovládání a jejich vlastnosti lze také nastavit právě snadným vyfotografováním symbolu nebo části těla.

Podrobně se o inteligentních kompenzačních pomůckách rozepsal  Ing.  Mgr. Petr Uličný v příspěvku do sborníku konference INSPO 2019 v článku Inteligentní kompenzační pomůcky. Dále je možné zhlédnout videozáznam jeho přednášky na YouTube.

Jako úplnou novinku představila společnost Benetronic na konferenci INSPO asistenční robot Eiffel. Na dálku z domova v Hustopečích jej ovládal  kvadruplegik Jiří Jambor.

Škála inteligentních pomůcek se stále rozšiřuje, aktuální přehled přinášejí webové stránky firmy Benetronic. Novinky je možné sledovat také na Facebooku, stránka se dá vyhledat pomocí uživatelského jména @mouthmouse.cz.

 

Autor: Jaroslav Winter