Unikátní systém sám automaticky upozorní na nebezpečnou situaci, v níž se nachází pečovaná osoba.

Systém eHelper se skládá z unikátní řídicí jednotky a 3 hlavních komponentů:

  • pohybových čidel
  • magnetického dveřního kontaktu
  • SOS tlačítka, které s řídicí jednotkou komunikují bezdrátově

Systém identifikuje nestandardní situace, které mohou nastat v domácnosti pečované osoby. Na základě učícího algoritmu zašle na mobilní telefon informaci o vzniku nestandardní situace. Tou může být dlouhodobá neaktivita osob v objektu pečované osoby, nebo naopak pohyb v neobvyklou denní dobu (nezvaný host).

Další možností je stisknutí SOS tlačítka samotnou pečovanou osobou v případě úrazu, nevolnosti nebo záchvatu.

SOS tlačítko může být umístěno kdekoli v bytě nebo přímo na těle uživatele.

V uvedených situacích zašle eHelper notifikaci nebo SMS zprávu blízké osobě. Ta poté zavolá seniorovi či osobě s handicapem kvůli ověření situace. Pak může přivolat rychlou záchrannou službu, popřípadě jinou odbornou pomoc.

Díky magnetickým dveřním kontaktům systém také pomáhá zvyšovat úroveň zabezpečení majetku a bezpečí osob. Informuje o podezřele dlouhém otevření vstupních dveří. O nečekaném opuštění obytné jednotky sledovanou osobou, nebo naopak o nedovření dveří.

Systém se užíváním rovněž sám učí a přizpůsobuje se návykům pečované osoby v objektu.

Nastavení systému lze kontrolovat a měnit přímo v mobilní aplikaci, která rovněž nabízí grafické znázornění aktivity v objektu pečované osoby. To představuje další podpůrný nástroj, který umožní monitorovat například chování a návyky seniorů v rodině a případně včas odhalit a zabránit hrozící tragédii.

Prozatím je k dispozici aplikace pro mobilní telefony se systémem Android, ale do konce roku 2020 by měla přibýt i pro uživatele zařízení s operačním systémem iOS.

Systém eHelper vyvíjí ostravská společnost Zdravotní a sociální služby, s.r.o., která vznikla za účelem vývoje a prodeje systémů elektronické péče pro seniory a osoby s handicapem. Tuto činnost vykonává pomocí moderních informačních technologií a ve spolupráci s odborníky z řady souvisejících oblastí.

Autor: Jaroslav Winter