O pomoci a účinnosti kompenzačních pomůcek v péči o postiženého na našem informačním portálu pro pečující píšeme pravidelně.

Kompenzační pomůcky zvyšují kvalitu života postiženého a často mu umožňují lépe komunikovat s okolím a vést plnohodnotnější život.

Nicméně i tyto pomůcky mohou někdy zastarat nebo nastane čas danou kompenzační pomůcku nahradit jinou, která lépe vyhovuje potřebám postiženého i jeho rodiny. Máte-li tedy v rodině nebo ve vaší škole pomůcku, kterou nevyužíváte, můžete ji nabídnout dalším zájemcům.  Tím vyřešíte situaci, kdy máte stále funkční pomůcku, která jen již z jakéhokoli důvodu nevyhovuje vašim potřebám.

Druhou situací je, že potřebujeme konkrétní pomůcku, ale nemáme peníze na zcela novou. Postačí nám i ta, která již byla používána. Tím si navíc rovněž ověříme, že se osvědčila.

Obě zmíněné situace je nyní možné vyřešit díky nově vzniklému bazaru kompenzačních pomůcek. Olomoucká firma PETIT HW – SW otevřela na svých webových stránkách bazar, do kterého lze vkládat nabídku i poptávku pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci. 

Tato firma funguje v České republice již od roku 1997. Od vývoje software pro děti s postižením, přešla posléze i k vývoji a výrobě pomůcek a programů pro snadnější ovládání počítačů lidmi s tělesným postižením.

Veškeré informace o tom, jak v případě potřeby použitou, ale funkční pomůcku zakoupit nebo naopak prodat prostřednictvím bazaru, najdete na webových stránkách PETIT HW – SW.

Autor: Ivana Novotná

Zdroj:

Helpnet.cz