Freya je organizace, která byla založena v roce 2016. Pomáhá pracovníkům a pracovnicím pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.

Sexualita osob s handicapem je ve společnosti často tabu. Tématem zakázaným nebo nepříjemným. Hraje při něm roli stud, ostych. To však neznamená, že neexistuje. I když se to může zdát zvláštní, sexualita se nevytváří a nezaniká v určitém věku člověka. Naopak vzniká s narozením a končí až smrtí.

Proč je sexualita důležitá i pro zdravotně postižené:

  • je zásadně spojena s životem každého člověka/lidské bytosti
  • je jednou ze základních fyziologických potřeb, proto by neměla být člověku odepřena
  • plné prožívání sexuality zlepšuje fyzické i psychické zdraví
  • napomáhá k silnější citovosti a začlenění do kolektivu
  • zvyšuje možnost omítnout sexuální zneužívání a násilí

Freya nabízí velké množství služeb, mezi které patří:

  • odborné sociální poradenství jako terénní služba, jejímž cílem je poskytnout lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám a jejich okolí potřebné informace o sexualitě a mezilidských vztazích
  • terapie – pro lidi s fyzickým handicapem, lehkým mentálním postižením, seniory, seniorky, rodiče, rodinné příslušníky a pečující o lidi se zdravotním postižením
  • metodická pomoc, podpora a vedení při nastavování zásad a forem práce s tématem sexuality, intimity a vztahů v organizaci
  • koučink pro pracovníky a pracovnice organizací poskytující podporu při řešení specifických nebo obtížných situací v oblasti sexuality
  • kurzy pro organizace i rodiče

Freya je bohyní severské mytologie a překládá se jako „milovaná“. Název organizace odkazuje na vizi, že i lidé s handicapem mohou naplňovat blízké, láskyplné vztahy a vlastní sexualitu a prožívat je s radostí.

Freya pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám žít naplno.

Zdroj:

FREYA