V Praze je téměř 100 000 pečujících osob, kterým poskytování péče ovlivňuje osobní, pracovní i společenský život a finanční situaci. Z toho cca 39 000 spadá do segmentu kompletní péče, kdy tito pečující jsou ze 3/4 ženy, většinou nad 60 let, tedy v důchodovém věku. Přestože je v Praze relativně dobrá dostupnost služeb přesto lze uvažovat o absenci dostupných a srozumitelných informací pro všechny pečující osob. Zahájení neformální péče nezřídka pro pečující rodinu znamená výrazné změny, s nimiž nemá mnoho zkušeností. Pečující je vystaven potřebě péči zorganizovat, zajistit a porozumět často něčemu, co do teď řešit nemusel.

S ohledem na výše uvedené mohou pečující osoby v Praze využívat podporu skrze různě nabízené aktivity. Zde je možné zmínit např. projekt „Pečující osoby, jak na to“ organizace Dejme si šanci, z.s., který je podpořen Evropskou Unií, OPZ, reg.č.: CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011249.

V rámci tohoto projektu mohou pečující osoby čerpat zdarma podporu v úrovni konzultací formou psychoterapie, či sociální práce. Dále mohou využít vzdělávací semináře, kdy je mimo jiné nabízena i možnost „vyzkoušet“ si omezení dané zdravotním postižením či věkem. Tedy jaké to je být v kůži osoby, o kterou pečují.

S pomocí tzv. gerontoobleku a dalších jeho součástí je jim umožněno prožít na vlastní kůži limity, které přináší vysoký věk nebo špatný zdravotní stav. Gerontooblek je oblek, díky kterému je možné nasimulovat tělesná znevýhodnění, která přináší nejen pokročilý věk, například zhoršení zraku (šest různých vad), sluchu, motoriky (zhoršená chůze, rovnováha, třes rukou), a další.

Pokud jste pečující osobou a máte zájem o více informací i k tzv. gerontoobleku či jeho vyzkoušení, neváhejte se obrátit na stránky projektu Pečující jak na to.

Případné informace ke gerontoobleku lze nalézt také na zahraničních stránkách (foto použito z těchto stránek).

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431

Autor: Vladislav Fryč