Když se řekne slovo „soukromí“ nejspíše se nám vybaví předměty a situace, které patří pouze nám nebo do našeho života, rozhodujeme o nich pouze my.  Naše pocity, přání, hygiena, naše „tajemství“, vztahy i naše sexuální fantazie.

Pro každého z nás bude „soukromí“ či „soukromým“ něco jiného. Výčet bude záviset na našem věku, prostředí a dané situaci. Nejspíše se všichni shodneme, že do soukromí patří naše vlastní tělo, pocity, intimní části těla a vztahy. O tom, kdo na nás a kam sáhne, rozhodujeme pouze my samotní.

Děti bez hendikepu informace o tom, jak chránit sami sebe i své soukromí dostávají od rodičů, prarodičů, ze školy, prostřednictvím sociálních sítí i od kamarádů. S tímto se mi pojí film „V sítí“, který v nedávné době zacloumal mnoha rodiči i dětmi a poukázal na nebezpečí sociálních sítí.

Pro děti s postižením a zejména pro děti s PAS je mnohdy těžší pochopit, co je soukromí. Jak si jej mají chránit, co si k nim mohou a nemohou cizí lidé dovolit. Není to zdaleka jen tím, že je pro ně náročné tyto souvislosti pochopit, ale také skutečnost, že do jejich soukromí zasahují cizí lidé. Neumějí se bránit proti nátlaku, nevyžádaným dotekům či násilí. Mohou se tak dostat do krizových situací, v nichž se jich lidé dotýkají bez jejich souhlasu. Zasahují do jejich soukromí nebo jsou obětmi sexuálního násilí nebo zneužití.

Pro některé děti s postižením není v jejich možnostech se sami bránit a říci si o pomoc, jsou odkázáni na podporu druhých lidí. Podpora může být na jedné straně velmi potřebná a nutná a na druhé straně může dítě omezovat. Neumožní mu samostatně se rozhodnout a mít své pocity ve vlastních rukou. Abychom dítěti poskytli možnost rozhodovat o sobě, musíme mu nejprve dát prostor a možnost dozvědět se potřebné informace.

Nezastupitelnou roli má sexuální výchova. V oblasti soukromí je pro začátek důležité, aby dítě pochopilo tzv. „dobrý a špatný dotek“ (z originálu tzv. good and bad touch). Více se dozvíte na blogu wisdomtimes.

Dotek, který je špatný je dotyk na intimních místech těla (pro jednoduší pochopení můžeme dítěti vysvětlit, že intimní místa jsou ta, kde má plavky), na ústech, hrudníku (prsa) a na hýždích. Dobrý dotek je na rukou či rameni.

Vždy je ale důležité, aby dítě souhlasilo s dotekem. Dítě můžeme podpořit tím, že nakreslíme postavu (obrys postavy) a společně s dítětem do postavy zakreslujeme „dobrý a špatný dotek“. Na postavě vybarvíme ta místa na těle, kde se dítěte cizí člověk nesmí dotýkat a kde může. Zároveň vysvětlujeme, proč označujeme daná místa na těla. Říkáme: na intimní místa ti cizí lidé nesmějí sahat, jsou červeně vybarvená. Jsou to místa, která jsou intimní, soukromá a rozhoduješ o nich jen ty sám/sama (viz. obrázek č. 1)

Doporučuji Vám se společně s dětmi podívat na krátké video, které velmi jednoduše, a přitom srozumitelně vysvětluje otázku toho, kdo se mě může a nemůže dotýkat. Odkaz na video je ZDE:

Pokud téma soukromí řešíte a potřebujete podporu či radu, obraťte se na nás: poradenstvi@freya.live

AUTORKA: Věra Petlanová Zychová, Dis. Pracuji na pozici lektorky a poradkyně v rámci služby odborného sociálního poradenství Freya, FB: @Freya.vzdelavani.

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431